Author: Jesper Vistisen

Investering i uran

Guide til investering i uran

Investering i uran

Din guide til investering i uran 2024

Investering i uran er blevet et varmt emne blandt investorer, der søger at udnytte det voksende behov for ren energi. Med det øgede fokus på kernekraft som et middel til at bekæmpe klimaforandringer, er uran nu i rampelyset som aldrig før.

Denne guide vil udforske de mange facetter af uran som en investeringsmulighed og hvad det potentielt kan betyde for din portefølje i 2024.

Hvad er uran?

Uran er et tungt metallisk element, der er afgørende for produktionen af atomkraft, da det bruges som brændstof i atomreaktorer. Det er et naturligt forekommende element, der findes i lave koncentrationer i jordens skorpe, og det udvindes gennem en proces, der omfatter minedrift, forarbejdning og berigelse. Uran har været brugt til at fremstille atomenergi siden midten af det 20. århundrede og spiller en nøglerolle i global energiproduktion.

Er uran vedvarende?

Selvom uran ikke er en vedvarende ressource, da det er et begrænset mineral, producerer den energi, der genereres via atomkraft, som er en form for ren energi. Dette skyldes, at atomkraftværker udsender minimalt med drivhusgasser sammenlignet med traditionelle fossile brændstoffer. Der er en betydelig debat om sikkerheden og bæredygtigheden ved atomkraft, men mange anser det for at være en central del af overgangen til en mere bæredygtig energifremtid.

Debatten står nu om, hvorvidt energiforsyningen skal baseres på atomkraftværker eller alternative energikilder. Derfor er det vanskeligt at sige, om uran investeringer er vedvarende. Hvis der fortsat bygges nye atomkraftværker, kunne en investering i uran betragtes som en del af en vedvarende strategi.

Er uran en god investering?


Investering i uran kan byde på betydelige muligheder, især da verden søger at udvide sine kilder til ren energi. Efterspørgslen efter uran forventes måske at stige, som følge af en stigning i antallet af atomkraftværker, der er under opførelse eller planlagt rundt omkring i verden. Beslutningen om at investere i uran bør dog ikke træffes let. Mens uran markedet tilbyder unikke muligheder, kommer det også med sine sæt udfordringer og risici. For det første er uran priserne ekstremt volatile. De påvirkes af en bred vifte af faktorer, herunder politiske beslutninger, miljølovgivning, offentligheden og ændringer i kernekraft politik på globalt plan. Investorer bør derfor være forberedt på potentielle op- og nedture. 

Teknologi: De teknologiske fremskridt inden for kernekraft spiller en vigtig rolle. Udviklingen af nye, mere effektive og sikrere reaktortyper kan også øge efterspørgslen efter uran. Investorer bør holde øje med denne sektor for at forstå, hvordan disse fremskridt kan påvirke uran markederne. 

Politik: Men det er ikke kun teknologien og markedstrends, der gør uran til en interessant investering. Geopolitiske faktorer spiller også en stor rolle, da størstedelen af uran ressourcerne er samlet i et begrænset antal lande. Dette kan føre til forsyningssikkerheds problemer eller geopolitiske spændinger, som igen kan påvirke prisen på uran.

På trods af disse udfordringer har uran investeringer potentiale til at tilbyde betydelige afkast, især for dem, der er villige til at tage en langsigtet tilgang og som forstår de komplekse faktorer, der driver dette marked.

Som med enhver investering, er det afgørende at udføre grundig due diligence og overveje, hvordan uran passer ind i din samlede investeringsstrategi og risikoprofil.

Hvad er udsigten for efterspørgslen på uran?

Det kan være svært at sige hvad udsigten for efterspørgslen på uran er, hvis man kunne sige der var en høj efterspørgsel, ville det jo være en sikker investering. Man skal derfor være påpasselig med sin investering, hvilken man altid skal være. Man skal i hvert fald være sikker på risikoen. Det der er med en uran investering er at det som sagt lige nu er en debat verden over. Nogle steder er der genoptagelse af atomkraftværker som en pålidelig og ren energikilde, hvorimod man andre steder er usikker på atomkraftværker.

Denne investering er i høj grad drevet af offentligheden, da de justerer efterspørgslen. Det betyder at jo mere offentligheden ønsker atomkraft, jo mere kan du forvente, at din investering udvikler sig. Man kan derimod sige, at hvis atomkraftværk bliver fremtidens energiform, er det en rigtig god investering.  

Fordele ved investering i uran


Investering i uran tilbyder en række fordele. Dette omfatter muligheden for stor vækst på grund af stigende efterspørgsel efter kerneenergi, for at mindske klimaforandringerne. Desuden kan investorer, der søger at diversificere deres portefølje, finde uran som en interessant mulighed, der kan give en vis sikkerhed mod prisstigninger og store svingninger på markedet.

Miljøfordele ved investering i uran

Investering i uran understøtter overgangen til renere energikilder. Ved at finansiere i uranindustrien bidrager investorer indirekte til udviklingen af kerneenergi, en af de mest effektive måder at producere energi med lave udledninger på. Kerneenergi, drevet af uran, tilbyder en stabil, pålidelig energikilde, som kan reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og dermed mindske drivhusgasudledningerne. Dette understøtter kampen mod klimaforandringer og bidrager til en mere bæredygtig energifremtid.

Samtidig signalerer investeringer i dette område et klart behov for videreudvikling inden for renere teknologier og kan fremme innovation inden for sikrere og mere effektive kernekraft løsninger.

Vi guider dig gennem en uran investering


At investere i uran kræver en velovervejet tilgang og en grundig forståelse af både sektoren og de underliggende markedsforhold. Vores
VIP klub tilbyder dybdegående analyser, markedsoverblik og råd for at hjælpe dig med at navigere i uran investeringer. Dette gælder både fordele, ulemper og tidspunkter. Ved at blive en del af vores fællesskab får du adgang til eksklusive indsigter og værktøjer, der kan forbedre din forståelse og assistere dig i at træffe den rigtige investeringsbeslutning.

Continue reading

Guide til investering i sølv

Guide til investering i sølv

Guide til investering i sølv 2024

Guide til investering i sølv 2024


Sølv har gennem tiderne vist sig at være en attraktiv ressource for både industrielle formål og som en investeringsvare. I lyset af de økonomiske forandringer, vi står over for i 2024, vurderer mange investorer nu sølv som en potentiel tilføjelse til deres investeringsporteføljer. Men hvad indebærer det at investere i sølv, og hvilke faktorer skal man overveje? Vi dykker nu ned i hvad det kræver at lave sølv investeringer og giver dig den nødvendige indsigt til at træffe de rigtige beslutninger.

Investering i sølv, hvad kræver det?


At begynde på rejsen med at investere i sølv kræver mere end bare en grundlæggende forståelse af markedet. Det kræver en dybdegående analyse af både de makroøkonomiske faktorer og de specifikke nuancer, der påvirker sølvmarkederne. Investorer bør overveje sølvets rolle i forhold til global økonomisk udvikling, herunder industrielle efterspørgsel, mineproduktion og teknologiske fremskridt, der kan påvirke dets anvendelse. 

Desuden skal man overveje investeringsveje – fra direkte køb af fysiske sølvprodukter til finansielle instrumenter som sølv-ETF’er og aktier i mineselskaber. En grundig forståelse af disse elementer kombineret med realtids markedsovervågning er afgørende for at navigere succesfuldt i sølv investeringer.

Er der moms på sølv?

Skattebehandlingen af sølv kan variere betydeligt fra land til land og er afgørende for den samlede rentabilitet af din investering. I modsætning til investeringsguld, som ofte er fritaget for moms, kan investeringssølv i mange lande være underlagt moms. Dette kan øge indkøbsprisen og dermed påvirke de langsigtede afkast. Det er derfor vigtigt for potentielle investorer at forstå de specifikke skatteregler, der gælder for køb af sølv i deres land, og hvordan disse regler påvirker den samlede investeringsstrategi. Forståelse af disse aspekter er afgørende, når man overvejer størrelsen og timingen af sin investering i sølv.

Er det godt at investere i sølv?


Beslutningen om at investere i sølv bør være baseret på en omfattende analyse af dine personlige finansielle mål og markedets tilstand. Sølv er kendt for sin volatilitet, men det anerkendes også for dets evne til at bevare værdi og bidrage til diversificering af en investeringsportefølje.

I tider med økonomisk usikkerhed kan sølv fungere som en sikker havn, ligesom guld, men det har også industrielle anvendelser, der kan drive efterspørgslen op.

HVad er bedst at investere i, sølv eller guld?


Når det kommer til investering i ædle metaller, står mange investorer over for det klassiske dilemma: Er det bedre at investere i sølv eller guld? Valget mellem disse to metaller afhænger af en række faktorer, herunder dine finansielle mål, risikotolerance og markedets nuværende tilstand.

Guld anses ofte for at være den ultimative sikkerhedsinvestering. Det er historisk set brugt som en sikker havn i tider med økonomisk usikkerhed og inflation. Guld er mindre volatilt end sølv og betragtes som en mere stabil værdibevarelse over tid. Dette gør det til et attraktivt valg for konservative investorer, der søger at beskytte deres formue mod økonomiske nedture.

På den anden side er sølv kendt for sin volatilitet, som kan tilbyde større muligheder for spekulativ gevinst. Sølv har også en bred vifte af industrielle anvendelser, hvilket betyder, at dets efterspørgsel og dermed pris kan blive påvirket af industrielle cyklusser udover økonomiske faktorer. Dette kan gøre sølv til et mere attraktivt valg for de investorer, der søger vækstmuligheder og har en højere risikotolerance.

4 fordele ved investering i sølv


Investering i sølv tilbyder en række unikke fordele, der kan gøre det til en attraktiv komponent i en diversificeret portefølje:

 • Diversificering: At inkludere sølv i din portefølje kan hjælpe med at sprede dine investeringer og reducere risikoen.
 • Industriel efterspørgsel: Sølvs mange industrielle anvendelser sikrer en vedvarende efterspørgsel, som kan understøtte prisen.
 • Tilgængelighed og likviditet: Sølv er mere overkommeligt end guld, hvilket gør det tilgængeligt for flere investorer. Det er også let at købe og sælge.
 • Beskyttelse mod inflation: Som med andre ædle metaller kan sølv fungere som en sikring mod inflation.

Vi guider din sølv investering

At investere i sølv kan være en klog beslutning for mange investorer, men det er vigtigt at sætte sig ind investeringsmuligheder og få den rette viden og forståelse. Husk, at selvom sølv kan være en attraktiv del af din portefølje, bør alle investeringer foretages med omtanke og i overensstemmelse med en velovervejet plan.

Vi er her for at guide dig gennem dine aktieinvesteringer. Som medlem af vores klub får du adgang til en eksklusiv platform, hvor vi deler anbefalinger om, hvilke aktier du bør købe. Vores analyser forklarer, hvorfor de aktier, vi anbefaler, er attraktive. Vi undersøger markedet, markedsnyheder og tendenser for dig, i forbindelse med din sølv investering og holder dig opdateret om det rette tidspunkt for køb og salg.

Continue reading

Investering i guld

Guide til investering i guld

Investering i guld

Lær hvordan du investerer i guld i 2024

I en verden hvor økonomisk usikkerhed ofte lurer rundt om hjørnet, er det vigtigere end nogensinde at sikre sine investeringer. En af de ældste og mest pålidelige måder at bevare værdi på er gennem investering i guld. I dette indlæg vil vi dykke ned gulds nuværende rolle som investering, og vigtigst af alt, hvordan du kan begynde at investere i guld selv.

Hvad er guld?

Guld er et kemisk element med symbolet Au i det periodiske system og atomnummer 79. Det er et skinnende, gult, tungt, bøjeligt og formbart metal. Guld betragtes som et ædelmetal på grund af sin relativt store kemiske modstandsdygtighed overfor f.eks korrosion.

Guld har været værdsat som et globalt valuta, og bruges ofte til smykker, kunst og elektronik. Historisk set har guld været anvendt som penge i mange år og bliver stadig holdt som investering, da mange anser det som værende stabilt engagement i selv større kriser.

Hvad er investeringsguld?


Investeringsguld refererer til guld, der er købt med hensigten om at bevare værdi eller opnå en fortjeneste, hvorimod man ofte ser guld blive brugt i smykker. Dette kan f.eks. omfatte guldbarrer og guldmønter eller handel af guldaktier på Børsen.
For investorer er investeringsguld ofte en attraktivt måde at diversificere sin portefølje, og beskytte sig mod inflation og valutadevaluering, da guld historisk set altid er steget. 

Sådan investerer du i guld

Der er flere måder at investere i guld på, herunder fysisk guld eller indirekte gennem f.eks. aktier. Vi gennemgår nedenstående disse to områder for, at give dig de bedste muligheder for selv at komme i gang med at investere i guld:

Fysisk guld

At investere i fysisk guld betyder, at du køber reelt guld i form af mønter, barrer eller smykker. Her er hvordan du kan gøre det i praksis:

Guldbarrer og guldmønter: Du kan købe fysisk guld gennem certificerede forhandlere eller banker. Vær opmærksom på renheden og vægten, når du køber guld, da det har stor betydning for værdien. Det skal ligeledes bemærkes, at ved erhvervelse af investeringsguld gennem en forhandler, bør man sikre sig, at guldet er certificeret og egnet til investering.

Opbevaring: Når du har købt fysisk guld, skal du beslutte, hvordan du vil opbevare det. Sikre opbevaringsmuligheder omfatter bankbokse, sikre opbevaringsfaciliteter eller andre certificerede områder. Opbevaring af guld i hjemmet kan være en usikker affære, derfor anbefaler vi altid at det gøres forsvarligt hos en instans, der er forsikret.

Likviditet: Vær opmærksom på, at mens fysisk guld kan være en sikker investering, kan likviditeten være lavere sammenlignet med andre aktiver. Det kan tage tid at sælge og omsætte guld til kontanter. Derfor vil det i mange tilfælde være en god idé, at snakke med en professionel, hvis guld skal omsættes.

Guldaktier

Investering i guldaktier betyder typisk at købe aktier i virksomheder, der arbejder med, udvinder og producerer guld. Her kan du se, hvilke muligheder du har:

Guldbaseret ETF: Exchange Traded Funds (også kaldet ETF), følger guldprisen eller investerer i virksomheder der er eksponeret over for guld. Det er en populær måde at investere i uden at eje det fysisk. Her får man ofte en mere sikker investering, end at lægge sine penge direkte i den enkelte virksomhed.

Mineaktier: Investering i aktier af guldmineselskaber kan være mere risikabelt end at eje fysisk guld, da aktiernes værdi ikke kun påvirkes af guldprisen, men også af virksomhedens præstation, mine omkostninger og politiske risici. Omvendt kan de også tilbyde højere afkast hvis mine selskabet præsterer godt.

4 fordele ved at investere i guld

 • Værdibevarelse: Guld har historisk set bevaret sin værdi over tid. Det ses ofte som en sikring mod inflation og valuta devaluering, fordi det ikke er bundet til en bestemt valutas præstation.
 • Diversificering: Guld har ofte en lav eller negativ korrelation med andre aktivklasser som aktier og obligationer. Dette gør det til et godt redskab til diversificering af en investeringsportefølje, hvilket kan hjælpe med at reducere risikoen.
 • Beskyttelse mod inflation: I tider med høj inflation bevarer guld typisk sin købekraft bedre end papirpenge. Det er derfor, mange anser guld som en hedge mod inflation.
 • Efterspørgsel og udbud: Guld nyder godt af en konstant efterspørgsel fra smykker, industri og som investeringsaktiver, hvilket kan understøtte dets værdi. Samtidig er udbuddet begrænset, hvilket potentielt kan føre til prisstigninger.

Regler og praktisk information om investering i guld


Reglerne for, hvad der betragtes som investeringsguld, kan variere fra land til land, men generelt skal guld være af en vis renhed (typisk over 99,5% for barrer og 90% for mønter) og i nogle tilfælde være produceret af et certificeret værksted eller møntsted. 

Sådan beskattes guld:

Skattefrit: I nogle lande kan investering i guld være skattefrit, hvilket betyder, at du ikke behøver at betale skat af fortjenester fra salg af investeringsguld. Dog er det vigtigt at kontrollere de lokale skatteregler, da dette kan variere.

Moms: Generelt er investeringsguld fritaget for moms. Det betyder, at du ikke skal betale moms, når du køber eller sælger investeringsguld. Men igen, dette kan variere fra land til land, og det er vigtigt at undersøge de specifikke momsregler i dit land.

Er der forskel på investering i guld og sølv?

Ja, der er væsentlige forskelle mellem investering i guld og sølv, som hver især har deres egne fordele og ulemper. Generelt betragtes guld som en “sikker havn” under økonomisk usikkerhed eller inflation, hvilket ofte fører til en mere stabil værdi sammenlignet med sølv. Guld er sjældnere end sølv, hvilket bidrager til dets højere værdi. Sølv har en lavere markedspris end guld og er mere volatilt.

Prisen er ofte mere påvirket af industrielle anvendelser og økonomisk aktivitet, hvilket kan føre til større prisudsving. Ved køb af sølv skal du også betale moms, ligeså at have andre muligheder for transport, da metallet fylder mere end guld.

En del af et fællesskab med interesse i investeringsguld

Bliv medlem af klubben nu og få adgang til en platform, der skaber overblik over de bedste investeringer i guld. Hos os får du løbende analyser af attraktive aktier i ædelmetaller, købsanbefalinger og nyhedsbreve. Vi er eksperter på området med mange års erfaring og har altid fingeren på pulsen om de største mineselskaber, guldkurs og andre relevante områder.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan investerer man i guld?

  Man kan investere i guld på flere måder. Her er nogle almindelige metoder til at investere i guld:

  1. Fysiske guldbarer og mønter

  2. Guldbørsnoterede fonde (ETF’er)

  3. Guldaktier og mineaktier

  4. Guldfutures og optioner

 • Hvor meget guld må man eje?

  Der er generelt ingen begrænsninger på, hvor meget guld en privatperson kan eje. Du har friheden til at investere i og opbevare så meget guld, som du ønsker, uanset om det er i form af barer, mønter eller guldprodukter. 

 • Er guld en god investering?

  Om guld er en god investering afhænger af flere faktorer, herunder dine finansielle mål, risikotolerance og markedets tilstand. Det vil også have betydning om du investerer i fysisk guld eller aktier. Dog viser historien, at guld er en god langtidsinvestering. 

 • Hvordan køber man guld?

  Der er flere muligheder for at investere i guld: Du kan anskaffe fysisk guldinvestere i en guld-ETF eller købe aktier i en guldmine. Ønsker du at eje fysisk guld, kan du henvende dig til en guldforhandler f.eks. Danmark. For at investere i guld gennem ETF’er eller aktier, skal du benytte en handelsplatform. Hos Insider Invest lærer vi dig, hvordan du investerer i guld med aktier. 

 • Hvilke regler er der for handel med guld i Danmark?

  Der er flere regler om investering i guld i Danmark. Hvis du vil lære mere, kan du finde alt om emnet hos skat. 

Continue reading

Gratis dokumentar om penge

Gratis dokumentar om penge, skat og gæld

Gratis dokumentar om penge

The Money Masters

The Money Masters is a 1996 documentary film produced by attorney Patrick S. J. Carmack and directed and narrated by William T. Still.

It discusses the concepts of money, debt and taxes, and describes their development from biblical times onward.

It covers the history of fractional-reserve banking, central banking, monetary policy,the bond market, and the Federal Reserve System in the United States.

Continue reading

Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld når guldprisen er lav, hvis du ønsker at eje fysisk guld, eller investere i det ædle metal gennem køb af aktier.

Det kan være en god mulighed for at få guld til en god pris, og giver dig mulighed for at tjene penge, når spotprisen stiger.

Det er dog vigtigt at huske på, at der ikke er nogen garanti for, at guldprisen vil stige, selv om den er lav, når du kigger på guldspot.

Guldprisen er påvirket af en lang række faktorer, og der kan være mange usikkerheder og risici forbundet med at investere i guldprodukter. Derfor bør man altid undersøge markedet grundigt og tænke over sin egen investeringsstrategi, før man køber guldmønter, guldbarrer eller guldaktier.

Det kan også være en god idé at diversificere sin portefølje ved at købe guld sammen med andre aktiver, så man ikke lægger alle sine æg i én kurv. Diversificering kan hjælpe med at minimere risikoen for tab og øge muligheden for at tjene penge på sin beholdning og investering over tid.

Hvornår er guldprisen lav?

Det er let at sige, at man blot skal købe guld, når guldprisen er lav. Det er svært at sige med sikkerhed, hvornår prisen på guld er lav, da den dannes af en lang række faktorer, herunder økonomiske og politiske forhold, råvarepriser og investeringsefterspørgsel.

Guldprisen kan også være volatil, hvilket betyder, at den kan svinge betydeligt over korte tidsperioder. Det er dog sjældent, at prisen på guld har kæmpe udsving fra dag til dag. Det sker for det meste i forbindelse med en krig, som vi senest så det, da krigen mellem Ukraine og Rusland begyndte i starten af 2022.

Der er imidlertid visse aspekter, som man kan holde øje med, der kan give en idé om, hvornår guldprisen kan være lav.

For eksempel kan en stærk økonomi ofte føre til lavere guldpriser, da investorer har mere tillid til de finansielle markeder, og derfor er mindre tilbøjelige til at søge sikkerhed i guld. Tilsvarende kan lave råvarepriser også føre til lavere guldpriser, da guld også anvendes som en råvare i mange industrier.

Det er også vigtigt at understrege, at guldprisen ikke nødvendigvis skal være lav, for at det kan være en god tid at købe guld på. Hvis man tror, at guldspotprisen vil stige i fremtiden, kan det være en god idé at købe guld, selv om prisen ser høj ud, når man kigger på en graf.

Prisen på en aktie i Amazon eller Tesla har også gennem mange år set kraftige stigninger, og dermed har prisen måske umiddelbart set høj ud for det blotte øje. Trods det, har det i mange år været en god idé at købe og eje aktier i disse selskaber.

Det er altid vigtigt at undersøge markedet grundigt og tænke over sin egen investeringsstrategi, inden man køber guld, eller andre aktiver for den sags skyld. Så kan man i hvert fald gøre sit til at ramme en midlertidig lav guldpris, trods grafikken over guldprisens udvikling måske viser, at prisen på guld ikke har været højere de seneste mange år.

Hvad kan påvirke guldprisen?

Der er mange faktorer, der kan påvirke guldprisen, herunder:

 • Økonomiske forhold: Guldprisen kan påvirkes af økonomiske forhold, såsom inflation, renteniveauet og valutakursen. Når økonomien er usikker eller ustabil, kan investorerne søge mod guld som en sikker havn, hvilket kan føre til en stigning i guldprisen.
 • Geopolitiske begivenheder: Guldprisen kan også påvirkes af geopolitiske begivenheder, såsom krige, revolutioner og politiske kriser. Når der er usikkerhed omkring politiske begivenheder, kan investorerne søge mod guld som en sikker havn, hvilket kan føre til en stigning i guldprisen.
 • Centralbankers guldreserver: Guldreserverne hos de centrale banker kan også påvirke guldprisen. Når centralbankerne køber guld, kan det føre til en stigning i guldprisen, mens salg af guldreserver kan føre til en faldende guldpris.
 • Guldproduktion: Guldproduktionen kan også påvirke guldprisen. Hvis der er en stor mængde guld på markedet, kan det føre til en faldende guldpris, mens en lille mængde guld kan føre til en stigning i guldprisen.
 • Investeringsefterspørgsel: Guldprisen kan også påvirkes af investeringsappetitten. Hvis der er stor efterspørgsel efter guld, kan det føre til en stigning i guldprisen, mens faldende efterspørgsel kan føre til en faldende guldpris.

Øgede investeringer i guld har som regel den kraftigste påvirkning på prisen på guld. Dette skyldes blandt andet, at der relativt sjældent er fokus på guld som investeringsobjekt. Derfor skal efterspørgslen på guldet ikke stige ret meget, før det kan have en markant indvirkning på guldprisniveauet.

Guldpriserne kan variere afhængigt af ovenstående og mange andre faktorer. Derfor er det en god ide at undersøge markedet grundigt og forstå de forskellige faktorer, der påvirker guldpriserne til at svinge op og ned, inden du investerer.

Hvor følger man guldprisen?

Guldspotprisen kan følges mange steder. Du kan blandt andet følge guldprisen på:

Finansmedier: Du kan følge guldprisen gennem finansmedier som f.eks. tv, radio, aviser og online nyhedsportaler. Disse medier opdaterer ofte guldpriserne, og giver information om de faktorer, der påvirker priserne.

Finansielle websteder: Du kan også finde guldpriser på finansielle websteder, såsom Google Finans eller Yahoo Finance. Disse steder giver live guldpriser samt historiske prisdata.

Guldhandlere: Du kan også få guldpriser fra guldhandlere, f.eks. guldsmede eller guldforhandlere. De kan fortælle dig, hvad du kan forvente at betale for guldmønter eller guldbarrer på det aktuelle tidspunkt.

Guldfonde: Hvis du investerer i guldrelaterede værdipapirer, såsom guldfonde eller guldcertifikater, kan du følge guldprisen gennem deres netsteder eller årsrapporter.

Det er vigtigt at huske på, at guldpriserne kan variere fra sted til sted afhængigt af lokale markedsforhold og andre faktorer.

Det er også væsentligt at bemærke, at spotprisen på guld ikke er den pris, du som guld køber betaler, når du ønsker at købe det gyldne metal. Du skal typisk punge ud med 7-10 procent mere end spot-prisen for de almene guldmønter og barrer.

Mens du ved køb af sjældnere guldmønter skal betale væsentligt mere. Hvis du ikke er samler, men blot ønsker en økonomisk sikring, så er der ingen grund til at købe sjældne guldmønter. Så handler det om at få så meget guld som muligt for din opsparing.

Hvad er investeringsguld?

Investeringsguld er det guld, du tror, får en højere værdi i fremtiden. Du investerer altså i guld med henblik på at forøge din formue.

Guld bliver til investeringsguld i det øjeblik, du spekulerer i et projekt, der kan øge værdien af ejendommen. 

De to måder, hvorpå du kan købe investeringsguld, er ved at købe samlerobjekter, eller ved at investere i en guldmine.

Ligesom nogle investerer i, eller samler på, eksempelvis malerier og frimærker, er der også nogle, som samler på gamle sjældne guldmønter. Det kan enten blot være for hobbyens skyld, men det kan også være en egentlig investeringsstrategi.

Andre køber aktier i guldrelaterede selskaber i håbet om, at prisen på guldspot stiger, og selskabet performer. Du kan eksempelvis investere i guld, og tjene på at guldprisen stiger, ved at købe aktier i et mineselskab.

Mens folk, der samler, ofte ikke nænner at skille sig af med deres samling, og samlingen derfor som regel ender med at gå i arv.

Så forholder det sig anderledes med investering i guldminer. Her bliver handlet på kryds og tværs med det ene formål for øje, at tjene penge på guld.

Derfor er handel med værdipapirer i guldselskaber vejen frem, hvis man køber sig ind i guldmarkedet med henblik på investering og fortjeneste.

Investeringsguld er altså guld, der købes med det formål, at investere i guld som et værdipapir eller en anden aktivklasse. Dette er en form for værdipapirinvestering, hvor man køber guld, som en måde at diversificere sin portefølje på, beskytte sig mod inflationsrisici og tjene penge på guldaktiemarkedet.

Mange tror, fejlagtigt, at køb af ordinære fysiske guldmønter eller barrer er investeringsguld. Ofte vildledt at guldforhandlere der gerne vil tjene penge på at sælge deres guld.

Du skal ikke købe fysisk guld, når guldprisen er lav i forventning om at tjene penge på det. Læs eventuelt denne artikel for nærmere forklaring: Guld er ikke en investering

Se hvordan du investerer i en lav guldpris i næste afsnit.

Hvordan tjener man penge på guldprisen?

Først og fremmest er det værd at slå fast at guld ér penge. Som J.P. Morgan er citeret for at sige tilbage i 1912:

“Gold is money. Everything else is credit”

Guld er penge og alt andet er kredit. For at tjene penge på penge skal man investere sine penge.

Det er en skrøne, at man tjener penge på guldprisen, hvis spotprisen stiger.

Det at spotprisen på guld stiger, er ikke et udtryk for at guldet bliver mere værd. Det er et udtryk for at din valuta, bliver mindre værd. Der skal mere af din lokale valuta til at købe 1 gram guld. Derfor skal du heller ikke købe fysisk guld for at tjene penge på det. Der er dog to undtagelser hertil.

De 2 måder du kan tjene penge på guldprisen er:

 • Køb og salg af fysisk guld:

Du kan tjene penge ved at købe guldmønter eller guldbarrer, når prisen er lav, og derefter sælge dem igen, når prisen stiger. Dette kræver, at du har en rigtigt god forståelse af guldmarkedet, og ved, hvornår prisen vil stige eller falde.

Guldprisen er ikke særlig volatil, og rykker sig derfor ikke mange procent på den korte bane. Da der ved køb af fysiske guldprodukter er et højt spread, ofte omkring 10 procent, kan dag til dag spekulation ikke betale sig.

Du kan godt købe guldmønter i dag, i troen på at prisen er lav, og du kan sælge igen, når prisen er højere, men så skal du som absolut minimum have en investeringshorisont på flere måneder.

Står du to år senere, og har haft en 10 procent stigning på dit guld, så er du lige vidt, da du har betalt 10 procent over spot ved køb. Samtidigt har din lokale valuta højest sandsynligt tabt købekraft i mellemtiden. Så sælger du din guldbeholdning for at få fiat (betegnelse for papirvaluta), så vil din købekraft ikke være forbedret, måske tværtimod.

Hvis du er samler, kan det give god mening at købe sjældne guldmønter for at skabe en merværdi i din samling. Da du som garvet samler af gamle guldmønter, har forstand på det du laver, vil din samling alt andet lige stige i værdi med tiden.

Således kan du som ekspert i gamle guldmønter, vil du kunne lave nogle gode handler, og du vil set over en lang årrække opnå en merværdi i din samling.

 • Invester i guldfutures og guldrelaterede værdipapirer:

Du kan også tjene penge på guldprisen ved at handle guldfutures. Dette er kontrakter, der forpligter dig til at købe eller sælge en vis mængde guld, til en fast pris, på et fremtidigt tidspunkt. Hvis du tror, at guldprisen vil stige, kan du købe guldfutures, og hvis prisen stiger, vil du tjene penge.

Eller du kan handle andre værdipapirer som guldcertifikater eller indeksfonde. Når prisen på guld stiger, vil værdien af disse værdipapirer også stige, hvilket giver dig mulighed for at tage gevinst hjem.

Der er væsentlige risici forbundet med alle former for investering, herunder specielt investering i guld via futures. Det er derfor en god ide at undersøge markedet grundigt og forstå de faktorer, der påvirker guldpriserne, inden du investerer.

Direkte handel med guld

I meget sjældne tilfælde vil du kunne lave en rigtigt god direkte handel med din fysiske guldbeholdning.

Et eksempel var i Weimar-republikken i Tyskland i 1923. Her oplevede Tyskland hyperinflation, hvilket betød, at værdien af papirpenge faldt drastisk. Dette førte til, at mange mennesker mistede tilliden til papirpenge og i stedet begyndte at købe ejendomme, varer og tjenesteydelser for guld.

En person i Weimar kunne eksempelvis have købt en lejlighed for et værdipapir, der svarede til en vis mængde guld.

I stedet for at betale med papirpenge, kunne personen have betalt med et værdipapir, der blev udstedt af en bank, og som kunne indløses for guld. På denne måde kunne man sikre sig, at værdien af betalingen ikke ville falde på grund af hyperinflationen.

Det er vigtigt at bemærke, at køb af lejligheder for guld under Weimar-republikken var en unormal situation, der opstod på grund af den økonomiske krise, der hærgede i Tyskland på det tidspunkt. I almindelige tider er det sjældent, at man køber lejligheder for guld, da guld ikke længere er et almindeligt betalingsmiddel i dagligdagen.

Her 100 år senere er det dog ikke helt utænkeligt at fysisk guld igen kan danne rammen om en bolighandel.

Maksimalt udbytte af lav guldpris

Tanken om at købe guld, når prisen er lav, er en investortanke.

Guldprisen er stabil. Det er de forskellige valutaer der flukturerer og taber værdi over tid. 

Køb af fysisk guld er et valg af guld fremfor papirvaluta, som danske kroner og dollars.

I disse år kollapser alverdens valutaer, og derfor vælger flere og flere at købe guld for at beskytte deres formue og købekraft.

Køb af aktier i guldmineselskaber er en investering i guld. Her er det relevant at kigge på prisen på guld, og vurdere om guldprisen er lav, og derfor er et godt tidspunkt at kigge på selskaber i guldnichen.

Måden at anskue guld på er altså forskellig fra en guldinvestor, en guldentusiast og en almen borger, der blot ønsker at forvalte sin formue med omhu ved at have penge på kistebunden.

Ønsker du maksimalt udbytte af at guldprisen stiger, så skal du altså ikke købe fysisk guld eller guld indeks fonde, men i stedet købe guld aktier. Her er en guide til, hvilke guldaktier man skal købe: Valg af guldaktier.

Vil du, at hoppe over hvor gæret er lavest, og sætte dine guld-investeringer på autopilot, kan du overveje et medlemskab af VIP-Klubben: Tjen Guld på Guld-investeringer. Læs mere hvordan du som medlem kan tjene penge på guld her.  

Continue reading

Bedste aktieanbefaling 2023

De bedste aktieanbefalinger for 2023

Bedste aktieanbefaling 2023

De bedste aktieanbefalinger for 2023

Søger du efter de bedste aktieanbefalinger for 2023, så er du landet det rigtige sted. Her er en oversigt over potentielle aktieinvesteringsmuligheder og anbefaling af den bedste måde at investere dine penge på i aktier i 2023.

2022 har været et turbulent og dårligt år for aktiemarkederne, og derfor kan der være billige sektorer og selskaber, der er værd at købe aktier i. At en aktie er faldet meget i kurs, i det forudgående år, er dog ikke ensbetydende med, at det er en hot aktieanbefaling for i år. Investering i aktier er desværre ikke så enkelt, som blot at købe de aktier der umiddelbart ser billige ud og er faldet meget. Med andre ord, kan man ikke blot konstatere, at fordi en specifik aktie, eller en specifik branche, er faldet med 50 procent sidste år, så kan den kun være en god investering i år.

Der er en lang række faktorer, man som investor skal kigge på, og overveje inden man investerer. Nedenfor kommer vi ind på nogle af overvejelserne og på den baggrund giver vi den bedste aktieanbefaling for 2023.

Teknologiaktier

Teknologiaktier er aktier i teknologiselskaber, der er involveret i udvikling, produktion og salg af teknologiprodukter og -tjenester. Det kan f.eks. være aktier i selskaber, der producerer computere, telekommunikationsudstyr, software eller elektroniske komponenter.

Disse aktier kan være almindelige aktier eller præference aktier, og de kan være børsnoterede eller uden for børsen.

Teknologiaktier er ofte volatile, da teknologisektoren kan være særligt sårbar over for teknologiske ændringer og forandringer i efterspørgslen. Dette gør det vigtigt for investorer at undersøge selskabet grundigt, inden de investerer i teknologiaktier.

Det er svært at give anbefalinger om teknologiaktier i 2023, da aktiekurserne vil være afhængige af mange faktorer, herunder selskabernes økonomiske fundament, de teknologier, de opererer inden for, og den generelle økonomiske konjunktur.

Teknologiaktier kan være attraktive investeringer, da teknologisektoren ofte er vækstorienteret og kan være en god kilde til indtjening. Dette gælder dog ikke alle teknologiaktier, og det er derfor vigtigt at undersøge selskaberne grundigt, inden du investerer i teknologiaktier.

Kigger man på 2022 som en rettesnor for hvordan 2023 kommer til at udvikle sig for teknologiaktier som helhed, så er det ikke den bedste aktieanbefaling for 2023.

Medicinalaktier

Medicinalaktier er aktier i medicinalselskaber, der er involveret i udvikling, produktion og salg af medicin og sundhedsrelaterede produkter og tjenester. Det kan f.eks. være aktier i selskaber, der producerer lægemidler, medicinsk udstyr eller sundhedstjenester.

Disse aktier kan være almindelige aktier eller præference aktier, og de kan være børsnoterede eller ikke noterede aktier.

Medicinalaktier er ofte mindre volatile end mange andre aktier, da efterspørgslen efter medicin og sundhedsrelaterede produkter og tjenester er relativt stabil. Dette gør dem attraktive for investorer, der søger stabile, langsigtede investeringer. Det er dog stadig vigtigt for investorer at undersøge selskaberne grundigt, inden de investerer i medicinalaktier, da der eksempelvis kan være usikkerhed omkring selskabets forsknings- og udviklingsprojekter, og omkring regulering af medicin og sundhedsrelaterede produkter og tjenester.

Det er umuligt at give specifikke anbefalinger om medicinalaktier i 2023 uden at have insiderviden, da aktiekurserne vil være afhængige af mange faktorer, herunder selskabernes økonomi, de lægemidler og produkter, de opererer inden for, og den generelle økonomiske konjunktur.

Medicinalaktier kan være attraktive investeringer, da efterspørgslen efter medicin og sundhedsrelaterede produkter og tjenester er relativt stabil. Dette gælder dog ikke alle medicinalaktier, og det er derfor vigtigt at undersøge selskabet grundigt, inden du investerer i medicinalaktier.

Som hovedregel kan de store medicinalaktier dog godt anbefales til den forsigtige og konservative investor, grundet deres relativt stabile aktiekurser, og fordi markedet for medicin altid vil være der. Er medicinalaktier specifikt en god anbefaling for år 2023? – det vil tiden vise.

Finansaktier

Finansaktier er aktier i finansielle selskaber, såsom banker, forsikringsselskaber og andre finansielle tjenesteydere. Det kan f.eks. være aktier i selskaber, der tilbyder lån, investeringstjenester, betalingsløsninger eller forsikring.

Disse aktier kan være almindelige aktier eller præference aktier, og de kan være børsnoterede eller florere uden for børsen.

Finansaktier er typisk mindre volatile end mange andre aktie typer, da efterspørgslen efter finansielle tjenester er relativt stabil. Det gør dem attraktive for investorer, der søger stabile, langsigtede investeringer. Det er naturligvis fortsat vigtigt for at du som investor undersøger selskaberne grundigt, inden de investerer i finansaktier, da der kan være usikkerheder omkring blandt andet selskabernes økonomiske situation og omkring reguleringen af finansielle tjenester.

Den bedste aktieanbefaling i år 2023 er ikke finansaktier. Dette er der flere årsager til. Der er en generel mistro til de finansielle institutioner som breder sig i befolkningen. Den økonomiske krise truer bankerne, der kan få store problemer med blandt andet at få deres udlån tilbagebetalt. Et egentligt “run on the banks” er også en reel mulighed. Oversat til dansk – En bankpanik

“En “bankpanik” refererer til en situation, hvor en stor mængde mennesker trækker deres indskud ud af en bank på samme tid, fordi de tror, at banken er, eller kan, blive insolvent. Dette kan ske, hvis der er mangel på tillid til stabiliteten af banken, måske på grund af dårlig økonomisk ledelse, eller bekymringer om den generelle sundhed i økonomien. En bankpanik kan føre til en økonomisk krise, da den kan føre til, at banken bliver insolvent, hvilket derefter kan føre til en dominoeffekt, hvor mennesker trækker deres indskud ud af andre banker også.”

Aktier i kryptovaluta

Der findes ikke aktier i kryptovaluta i den forstand, at kryptovaluta ikke er knyttet til nogen form for underliggende aktiv. Kryptovaluta er i stedet en digital valuta, der er baseret på kryptografi og er decentraliseret, så den ikke er knyttet til nogen specifik regering eller finansiel institution.

Der findes dog selskaber, der er involveret i udvikling og salg af teknologier og tjenester, der er relateret til kryptovaluta, og disse selskaber kan have aktier, der kan handles på børsen.

Ønsker du at investere i selskaber inden for kryptovaluta, bør du undersøge selskaberne grundigt, da sektoren kan være særligt sårbar over for teknologiske ændringer og forandringer i efterspørgslen.

Kryptovalutaer og blockchain er en ny teknologi og derfor også en aktiegenre med rigtig stor usikkerhed og risiko.

I 2022 har kryptoer og kryptobaserede aktier oplevet enorme fald på aktiebørserne, og spørgsmålet er om disse fald er ovre.

Under alle omstændigheder er handel med aktier i kryptovaluta forbundet med en kæmpe risiko, og derfor er det ikke anbefalingsværdigt for den ikke risikovillige investor.

Det kan være en god idé at slå koldt vand i blodet og vente med at kaste hele sin opsparing efter krypto aktieselskaber til stormen i kryptomarkedet har lagt sig.

Aktier i guldselskaber

Aktier i guldselskaber er aktier i selskaber, der er involveret i udvinding og salg af guld.

Guldaktier er ofte meget volatile, da prisen på guld kan svinge meget, afhængigt af økonomiske forhold og geopolitiske spændinger. Det er derfor vigtigt at du som investor gør dit benarbejde og undersøger selskaberne til bunds, inden du investerer i guldaktier. Blandt andet bør du se på selskabernes regnskaber og vurdere de risici, der er forbundet med guldudvinding.

Investorer, der ønsker at investere i guldaktier, bør også være opmærksomme på, at mange guldaktier ofte ikke har nogen indtjening. Det skyldes at de ikke er i produktion og det guld de har i jorden derfor ikke genererer nogen indtægt. 

I 2022 har guldaktieselskaber været pressede af inflationen. De har blandt andet set prisen på olie stige markant, hvilket har lagt pres på deres udgifter. Sidst på året er prisen på olie dog faldet igen. I sidste kvartal af 2022 har vi generelt set en aftagende inflation.

Selve prisen på fysisk guld har holdt sig i 2022. I tider med politisk uro, økonomisk ustabilitet og krig er guld en sikker havn og holder sin værdi. Derfor søger flere og flere mod guld i disse år. Blandt andre har centralbankerne købt mere guld i år 2022 end de har gjort siden år 1967. Når centralbankerne køber heftigt op i guld, kan det være en rigtigt god anbefaling at kigge på guld som investering gennem køb af aktier.

Ejendomsaktier

Ejendomsaktier er aktier i selskaber, der ejer ejendomme, såsom kommercielle bygninger, boliger, industri- eller landbrugsejendomme.

Disse aktier kan være almindelige aktier eller præference aktier og kan være børsnoterede eller blive handlet uden for børsen.

Ejendomsaktier giver investorerne en andel i ejendommene og de indtægter, der genereres fra dem, f.eks. i form af lejeindtægter eller salg af ejendomme.

Ejendomsaktier er ofte mindre volatile end mange andre aktier, da efterspørgslen efter ejendomme er relativt stabil. Dette gør dem attraktive for investorer, der søger stabile, langsigtede investeringer. Trods det er det stadig vigtigt for aktieinvestorer at kulegrave selskaberne grundigt, inden man kaster sine likvider i ejendomsaktier, da der kan være usikkerhed om eksempelvis selskabernes økonomiske balance og omkring ejendomsmarkedet generelt.

Der er en række faktorer, der kan udgøre en trussel mod investering i ejendomsaktier i år 2023. Nogle af de faktorer, der kan påvirke priserne på ejendomsaktier, inkluderer økonomisk vækst eller stagnation, renteniveauet, politiske forhold og ændringer i ejendomsmarkedet.

Prisen på ejendomme er begyndt at falde over en bred kam i 2022. Sådanne prisfald plejer ikke at aftage fra den ene dag til den anden. Så investering i ejendomsaktier er ikke det der står øverst på listen over de bedste aktieanbefalinger for 2023.

Den bedste aktieanbefaling for 2023

Det er meget svært at give anbefalinger om de bedste aktier for 2023, da aktiekurserne vil være afhængige af mange faktorer, herunder selskabernes økonomiske situation, de brancher, de opererer inden for, og den generelle økonomiske konjunktur.

I tider, som vi befinder os i idag, med uvished og global uro, har aktier i guld og sølvselskaber traditionelt klaret sig rigtigt godt. Se blot tilbage i 1970´erne, hvor vi befandt os i en lignende krise som nu, med global uro, inflation og energikrise. Derfor ses guld og sølv aktier som den bedste aktieanbefaling for 2023.

Du skal dog være risikovillig før en investering i højrisiko aktier som guld og sølvaktier er det rigtige valg for dig. Er du det, er der også mulighed for at ramme den helt store gevinst, og derfor vil en investering i disse aktier måske være en rigtigt god anbefaling for dig.

Før du investerer i aktier, bør du altid undersøge selskaberne grundigt og overveje de risici, der er forbundet med investeringen.

Det er også en god idé at diversificere din investering ved at investere i en række forskellige aktier og aktivklasser for at minimere risikoen for tab.

Det er altid vigtigt at huske, at aktieinvesteringer er langsigtede investeringer, og du bør ikke investere mere, end du har råd til at miste.

Investerer du allerede i aktier, men ønsker at klare dig bedre. Eller er du ny indenfor aktieinvesteringer, så finder du her 10 gyldne tips til investering.

Ønsker du de bedste guldaktie anbefalinger i 2023 og frem, så er VIP Klubben: Tjen Guld på Guld-investeringer måske noget for dig. Se hvordan du sætter dine investeringer på autopilot med de bedste sølv og guldaktie tips her.

Continue reading

Alt om guld

Alt om guld

Alt om guld

Alt om guld

Her på siden bliver du klog på alt om guld. Du finder svar på alle dine spørgsmål om det gyldne metal med tusinder års historie.

Guldets wikipedia bliver opdateret løbende med nye spørgsmål og svar om guld. Brænder du inde med et spørgsmål om guld, som ikke er besvaret i vores digitale guld leksikon, er du velkommen til at sende det ind via “kontakt”.

Hvad er guld?

Guld er et grundstof med symbolet Au og atomnummer 79. Det er et af de mest eftertragtede metaller på grund af sin skønhed, usædvanlige vægt (så tungt at en enkelt karat guld er så tæt som et stænk af vand), og sin modstandsdygtighed over for korrosion og forringelse.

Guld er et yderst elektrisk ledende metal, og det er et godt materiale til at lave elektriske ledninger og forbindelser. Det er også en god leder af varme, og det er derfor ofte brugt til at lave håndværktøj, som f.eks. solderingpensler og loddepistoler.

Guld er også et af de mest anvendte metaller i smykkerindustrien, hvor det ofte bruges i form af guldtråd eller folie til at fremstille smykker med.

Det er også et almindeligt anvendt metal i mønt- og medaljeprægning.

Hvad koster guld?

Prisen på guld varierer fra dag til dag, og den afhænger af en række faktorer, herunder efterspørgsel, udbud, økonomiske forhold, geopolitiske spændinger og andre markedsfaktorer.

I almindelighed vil prisen på guld være højere, når der er usikkerhed eller volatilitet i økonomien, da guld ofte ses som en sikker havn- eller som et “værdipapir” under sådanne forhold.

Prisen på guld måles normalt i amerikanske dollars per ounce (troy ounce, som er en vægtmåleenhed på 31,103 gram). I skrivende stund er prisen på guld omkring $1.800 per ounce. Dette er dog kun et estimat, og du bør altid undersøge den aktuelle pris på guld, inden du handler med det.

Du kan finde den aktuelle pris på guld ved at tjekke prisen på guld futures, guldmønter eller guldbarrer på en række forskellige finansielle markeder, herunder New York Commodity Exchange (COMEX), London Bullion Market Association (LBMA) eller Shanghai Gold Exchange (SGE).

Du kan også finde priser på guld på mange finansielle nyhedswebsteder eller ved at spørge en guldforhandler.

Hvorfor købe guld?

Der er mange grunde til, at folk køber guld.

Nogle gør det for at diversificere deres investeringer og beskytte sig mod usikkerhed i økonomien eller inflation. Guld har tendens til at have en negativ korrelation med andre aktiver, såsom aktier og obligationer, hvilket betyder, at når værdien af disse aktiver falder, stiger guldets værdi og omvendt. Derfor kan guld være et godt supplement til en portefølje, der allerede indeholder aktier og obligationer.

Andre køber guld for at samle på det, eller for at have det som en form for sikkerhed i tilfælde af en katastrofe.

Guld er et fysisk aktiv, som ikke afhænger af en regering eller et finansielt system, og det kan derfor være en form for forsikring i tilfælde af en finansiel krise eller andre uforudsigelige begivenheder. Læs mere om guld som en forsikring her i artiklen: Guld er ikke en investering.

Guld kan også købes som en form for luksusgode, eller som en måde at vise social status på. Det er blevet brugt i smykker og ornamenter, blandt andet juleornamenter, i tusinder af år, og det har altid været forbundet med rigdom og magt.

Uanset hvilken grund du har til at købe guld, er det vigtigt at huske på, at guld er et volatilt aktiv, og dets værdi kan svinge betydeligt over tid. Det er derfor en god idé at undersøge markedet og forstå de faktorer, der påvirker guldprisen, inden du investerer i det. Du bør søge rådgivning fra en finansiel rådgiver, eller en anden kvalificeret person, inden du træffer beslutning om at købe guld.

Hvad skal man bruge guld til?

Guld har mange anvendelser, og det er blevet brugt i tusinder af år til en lang række formål.

Nogle af de mest almindelige anvendelser af guld inkluderer:

 • Smykker: Guld er et af de mest anvendte metaller i smykkeindustrien, og det bruges ofte til at fremstille smykker såsom ringe, halskæder, øreringe, armbånd og mange andre smykker.
 • Elektronik: Guld er et yderst elektrisk ledende metal, og det bruges ofte til at lave elektriske kontakter og forbindelser i elektronik, herunder computere, telefoner og andre elektroniske enheder.
 • Industri: Guld bruges også i en række industrielle processer, herunder i elektronikfremstilling, kemisk produktion, lægemiddelfremstilling og andre industrielle anvendelser.
 • Mønt- og medaljeprægning: Guld bruges også til at præge mønter og medaljer, som ofte forbindes med et symbol på national stolthed og magt.
 • Værdipapir: Guld kan også bruges som et værdipapir, og det kan købes og sælges på finansielle markeder som futures, guldmønter og guldbarrer.
 • Kunst og ornamenter: Guld bruges også i kunst og ornamenter, herunder i religiøse genstande, kroner, troner og andre symboler på magt og rigdom.
 • Medicinsk anvendelse: Guld er også blevet brugt i medicin, da det har vist sig at have antiinflammatoriske egenskaber, der kan være gavnlige i behandlingen af visse sygdomme.

Hvor køber man guld?

Du kan købe guld på mange forskellige måder.

Her er nogle muligheder:

Gå til en guldsmedeforretning og køb guldsmykker eller andre guldprodukter.

Køb guldbarrer eller guldmønter fra en guldhandler eller en investeringsvirksomhed, som f.eks. en bank eller et investeringsfirma.

Køb guld via internettet, f.eks. gennem et online guldforhandlerfirma eller en investeringsplatform. Eller du kan finde guld på dba, Amazon, Ebay eller andre handelsplatforme hvor man kan købe og/eller sælge brugt guld.

Køb guld gennem et guld-ETF (Exchange Traded Fund), som er en investeringsfond, der tracker prisen på guld.

Køb guld gennem en guldminesvirksomhed, f.eks. ved at købe aktier i en guldmine virksomhed. Overvejer du at købe aktier i guldminevirksomheder se da denne artikel – Hvilke guldaktier skal man købe, der vil hjælpe dig godt på vej.

Hvad er guld værd i dag?

Guldprisen varierer fra dag til dag, da den er påvirket af en række faktorer, herunder efterspørgslen efter guld, renteniveauet, dollarkursen og politiske begivenheder.

Du kan finde den aktuelle guldpris ved at tjekke prisoplysninger fra en række kilder, herunder guldhandlere, finansielle nyhedswebsteder og guldpris-tracking-værktøjer.

Bemærk at guldprisen er angivet i enheder af Troy ounce (en standardenhed, der anvendes inden for guldbranchen), så du skal huske at konvertere prisen til et mål, du kan forholde dig til, før du kan vurdere, om guld er en god investering for dig.

Hvordan opbevarer jeg guld sikkert?

Der er en række måder, du kan opbevare guld på sikkert:

   1. I en guldbank: Du kan opbevare guldet i en guldbank, der specifikt er designet til at opbevare guld. Guldbankerne har som regel en høj grad af sikkerhed og tilbyder forskellige opbevaringsmuligheder, såsom guldkasser og guldlåse.

   2. Hjemme: Du kan også opbevare guldet hjemme, hvis du har et sikkert sted, f.eks. en sikkerhedsboks eller et pengeskab. Det er vigtigt at huske, at du bør tænke på sikkerheden, hvis du vælger at opbevare guldet hjemme. Det kan være en god idé at have et alarmsystem og/eller en brandsikker opbevaringsenhed.

   3. Ved hjælp af en professionel opbevaringsløsning: Du kan også vælge at opbevare guldet hos en professionel opbevaringsfacilitet, såsom et sikkerhedsfirma eller et andet selskab, der tilbyder sikker opbevaring. Dette kan være en god løsning, hvis du har store mængder guld eller ønsker at opbevare guldet på et sted, der har et højt sikkerhedsniveau.

   4. På blockchain: Du kan opbevare dit guld digitalt på blockchain. Du kan blandt andet købe og opbevare guld hos Lode One. Lode er decentraliseret. Det er den nemmeste og billigste måde at opbevare guld på. Desuden kan du via Lode betale med dit guld i hverdagen alle de steder hvor du også kan betale med Visa.
   5. Læs mere om Lode
    her.

   1.  

  Uanset hvad du vælger, er det vigtigt at huske, at guldet er en værdifuld genstand, og det er derfor vigtigt at sørge for, at det opbevares på en sikker måde.

Hvad er guldstandarden?

Guldstandarden er et økonomisk system, hvor valutaen i et land er bundet til en fast kurs i forhold til guld. Det betyder, at centralbanken i et land skal have nok guld i reserve til at dække alle udstedte sedler og mønter. Dette giver en vis stabilitet i valutakursen, da den er bundet til guldet, der generelt har en stabil værdi.

Guldstandarden har været anvendt i mange år, men den blev formelt afskaffet i 1971, da USA besluttede at frasige sig guldstandarden og lade valutakurserne flyde friere. Dette førte til, at de fleste lande nu anvender en form for papirvaluta, der ikke er bundet til guld eller andre fysiske ressourcer. Der findes dog stadig nogle lande, der har begrænset adgang til guldstandarden eller anvender en form for guldstandard, selv om den ikke er fuldt ud implementeret.

Hvilken rolle spiller guld i historien?

Guld har spillet en central rolle i menneskets historie i tusindvis af år. Det har været brugt som en form for valuta og som en symbolsk repræsentation for rigdom og magt.

Guld har også været anvendt som et materiale i adskillige kulturer til at lave smykker og kunstgenstande.

I de seneste århundreder har guld også spillet en central rolle i verdensøkonomien. Indtil 1971 blev guldstandarden anvendt i mange lande, hvilket betød, at valutaerne i de pågældende lande var bundet til en fast kurs i forhold til guld. Dette gav en vis stabilitet i valutakursen, da den var bundet til guldet, der generelt har en stabil værdi.

Selv om guldstandarden nu er afskaffet i de fleste lande, spiller guld stadig en væsentlig rolle i verdensøkonomien som en form for investering og som en sikker havn i tider med økonomisk uro.

hvem ejer mest guld?

Det er ikke til at sige præcist, hvem der ejer mest guld, da det er en hemmeligholdt oplysning for mange, der ejer store mængder guld. Derudover spiller lande og centralbanker en stor rolle i ejerskabet af guld.

Ifølge World Gold Council ejer USA den største mængde guld i verden, med omkring 8.000 ton guld i reserve. Dette svarer til omkring 20% af verdens samlede guldreserver.

Efter USA er Tyskland og Italien de lande, der ejer mest guld, med hhv. 3.000 ton og 2.450 ton guld i reserve.

Derudover ejer lande som Frankrig, Kina, Rusland, Indien, Japan og Nederlandene også store mængder guld.

Der er blandt andet stor uvished om, hvor meget guld Kina ejer. Kina opdaterer sjældent deres guldbeholdning, og der er ingen der ved om. de oplyser de korrekte tal.

Ligeledes er det også et ofte debateret spørgsmål om USA har det guld de påstår at have.

Det er også vigtigt at huske, at der er mange privat personer og institutioner, der ejer store mængder guld, selv om de ikke nødvendigvis er de største ejere af guld i verden. Derfor kan det være svært at få et præcist billede af, hvem der har den største guldbeholdning.

Alt i alt kan man ikke sige med sikkerhed hvem der ejer mest guld i verden.

hvor meget guld ejer danmark?

Ifølge Danmarks Nationalbank ejer Danmark omkring 125 ton guld, hvilket svarer til omkring 3,2% af landets samlede valutareserver.

Danmark var et af de første lande, der afskaffede guldstandarden, så guld ikke længere udgjorde en del af landets valuta. Derfor har Danmark ikke længere et krav om at have nok guld i reserve til at dække alle udstedte sedler og mønter.

I stedet anvender Danmark en papirvaluta, danske kroner, der ikke er bundet til guld eller andre fysiske ressourcer.

Danmark har dog valgt at bevare en del af sine guldreserver, som en form for sikkerhed, og guldet bruges også i investeringsøjemed.

Danmarks Nationalbank har mulighed for at købe og sælge guld, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt for landets økonomi.

Hvor kan jeg sælge mit guld?

Der er en lang række steder, hvor du kan sælge dit guld.

Her er nogle af de mest almindelige muligheder:

 1. Guldsmede: Mange guldsmede vil være interesserede i at købe dit guld, især hvis det er i form af smykker eller anden form for bearbejdet guld.

 2. Banker: Nogle banker tilbyder at købe guld, specielt hvis du allerede har en konto hos dem.

 3. Online guldhandlere: Der er en række online guldhandlere, der tilbyder at købe guld. Dette kan være en nem måde at sælge guld på, men du bør være opmærksom på, at du skal betale for fragt, når du sender guldet til dem.

 4. Auktionshuse: Auktionshuse som Bruun Rasmussen og Lauritz.com tilbyder også at købe guld. Dette kan være en god mulighed, hvis du ønsker at sælge særligt gamle og unikke guldmønter eller -barrer.

 5. Fysiske guldhandlere: Hos en række fysiske butikker, der specialiserer sig i at købe fysisk guld kan du også sælge dit guld. Disse guldbutikker ligger primært i de større byer.

 6. Online handelsplatforme: Du kan sælge dit guld på en række online handelsplatforme som Ebay og dba (den blå avis)

Det er altid en god idé at sammenligne priserne på guld forskellige steder, inden du sælger, da priserne kan variere betydeligt fra sted til sted.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være stor forskel på de gebyrer du betaler de forskellige steder, så sørg for at undersøge dette nærmere, inden du sælger.

Hvad kan jeg få for mit guld?

Prisen på guld afhænger af en række faktorer, herunder guldets karatværdi (dvs. guldets renhed), guldets form (f.eks. smykker, mønter eller barer) og den aktuelle guldpris på markedet.

For at få den bedste pris for dit guld, bør du sammenligne priserne hos flere forskellige guldforhandlere. Det kan også være en god idé at undersøge guldpriserne på markedet for at få en fornemmelse af, hvad du kan forvente at få for dit guld.

Generelt vil du som regel kunne få en højere pris for guld, der er i form af smykker eller anden form for bearbejdet guld, end for guldmønter eller -barrer, da der er en værdi forbundet med designet og bearbejdningen af guldet.

Hvad er mine gamle guldsmykker værd?

Prisen på gamle guldsmykker afhænger af en række faktorer, herunder guldets karatværdi (dvs. guldets renhed), alder og historie af smykket, designet og eventuelle andre ædelstene, der er blevet brugt i smykket.

For at få den bedste pris for dine gamle guldsmykker, bør du sammenligne priserne hos flere forskellige forhandlere, herunder guldsmede, auktionshuse og online guldhandlere.

Det kan også være en god idé at undersøge den generelle guldpris på markedet for at få en fornemmelse af, hvad du kan forvente at få for dine guldsmykker.

Hvis dit gamle guldsmykke ikke har en alder og/eller efterspørgsel der gør, at du kan få en høj pris for dit smykke, så kan du udelukkende opnå den værdi guldet har.

Vær altid forberedt på at affektionsværdien desværre ikke er noget værd. Det er en følelsesmæssig værdi for dig som ikke deles med guldkøber.

Hvor kan jeg få vurderet mit guld?

Der findes en række steder, hvor du kan få vurderet dit guld.

Her er nogle af de mest almindelige muligheder:

 1. Guldsmede: Mange guldsmede tilbyder at vurdere guld, især hvis det er i form af smykker eller anden form for bearbejdet guld.

 2. Banker: Nogle banker tilbyder at vurdere guld, særligt hvis du allerede har en konto hos dem.

 3. Auktionshuse: Auktionshuse som Bruun Rasmussen og Lauritz.com tilbyder at vurdere guld. Dette kan være en god mulighed, hvis du ønsker at få vurderet særligt gamle og unikke guldmønter eller -barrer.

 4. Fysiske guldhandlere: Der er også en del butikker, der har specialiseret sig i at købe og sælge fysisk guld. Du finder typisk disse butikker i de store byer. Butikkerne vil ofte tilbyde at vurdere dit guld, hvis du ønsker at sælge det.

Det er en god idé at sammenligne priserne på vurderinger hos forskellige forhandlere, inden du vælger én, da priserne kan variere betydeligt fra sted til sted.

Du skal også være særligt opmærksom på, at der kan være gebyrer forbundet med vurderinger, så sørg for at undersøge dette nærmere, inden du vælger en forhandler.

Continue reading

Guld-Investerings-Tips

10 gyldne tips til investering i guld aktier

Guld-Investerings-Tips

10 gyldne tips til investering i guld aktier

Ønsker du succes med investering i guld aktier i 2023 og frem, så får du her 10 gode tips til, hvordan du skal optimere din investeringsstrategi.

De gode råd kan også bruges, når du investerer i sølv aktier eller ressource aktier som uran, kobber og sjældne jordarter.

Mange af de gyldne tips kan ligeledes bruges ved handel af aktier indenfor alle andre brancher, da principperne er de samme.

Når du har læst, gennemgået, forstået og implementeret de 10 tips til en bedre investering, vil du være bedre klædt på end 99 procent af andre privatpersoner ér – såkaldte ”retail-investorer”. Du vil derefter kunne slå markedet på egen hånd.

1) Gør det modsatte af alle andre

Køb når der er brandudsalg, og sælg når taxichaufføren begynder at give dig aktietips.

Husk tilbage på ”Corona krakket” hvor specielt flyselskabers aktier styrtdykkede. Havde du købt ved det brandudsalg, havde du tjent rigtigt godt på dine aktier ganske kort tid efter. Et krak eller Bear-marked er din ven, et udsalg, hvor det er tid til at købe op i billige aktier.

Hvis du husker tiden lige op til it-boblens brist, så vil du sikkert nikke genkendende til, at hele Danmarks befolkning pludselig var investorer og spekulanter. IT-aktierne kunne kun gå én vej – det var alle enige om. Folk havde så store stigninger på deres aktier på ganske kort tid, at nogle sågar sagde deres job op, for at leve af deres aktier. Hr. og fru Danmark købte aktier på samlebånd. På det tidspunkt solgte de smarte og professionelle investorer. Faktum er, at den brede befolkning, menigmand, altid tager fejl.

I et Bull-marked er det tid til at sælge ud. Det er noget af det sværeste for private investorer.

Der tænkes:

• Det går jo lige så godt, aktierne går jo kun én vej

• Jeg misser en masse penge, hvis jeg sælger nu

• Jeg er rig om to måneder, når mine aktier bliver ved at stige 5 procent om dagen

• Denne gang er det anderledes, aktierne falder aldrig igen

Alle alarm klokker ringer – det er helt sikkert tid til at sælge!

Hvis du endnu ikke er helt sikker på, at tiden er inde til at tage profit hjem og trække dig ud af markedet, så er der et sidste og endegyldigt tegn på, at du omgående skal sælge og det er:

Du føler dig klog, måske uovervindelig.

• Plejer du at slå markedet?

• Har du mange års erfaring i aktiehandel?

• Måske er du klogere end markedet? – tænk dig om en ekstra gang!

Hvis du ikke gør det modsatte af hovedparten af aktieinvestorer, bliver du et offer, ligesom de fleste retail-investorer er det.

Som Warren Buffett, den vel mest kendte, og en af de mest succesfulde aktieinvestorer i verden er citeret for:

”Be fearful when others are greedy, and Be greedy when others are fearful” Warren Buffett

2) Har ejerne selv aktier i selskabet?

Når du er i researchfasen, så bør du først og fremmest undersøge om ejerne selv ejer aktier i selskabet. Hvis ejerne ikke selv har investeret i deres eget projekt, så bør du straks lede videre. Hvorfor skal du end overveje at putte dine hårdt tjente penge i et selskab, hvor ejerne tilsyneladende ikke tror nok på det til at smide penge efter det. Selvom du tænker at selskabet ser yderst interessant ud, så er det med at tage benene på nakken. Der er så mange andre interessante aktier, så det ikke er værd at spilde et sekund mere på en aktie, hvor ejerne ikke selv har noget på spil – så gå straks videre i din research.

3) Gør det nemmeste

Det er lidt en fortsættelse af punkt 1: ”Gør det modsatte af alle andre”.

At gøre det nemmeste er faktisk noget af det sværeste for den almene investor. Som beskrevet ovenfor, så er det tid til at købe, når alle andre trykker på salgsknappen. Og det er tid til at sælge, når alle andre råber køb.

Vi mennesker er flokdyr, og vi er derfor vandt til at følge flokken. Derfor strider det mod al logik i os at gå den modsatte vej. Det gør, at det nemmeste umiddelbart er svært.

Hvis der ikke er nogle købere, så det er nemt at købe en aktie, og så er det tid til at du køber – så er der nemlig også rigeligt med sælgere.

Omvendt, hvis der ikke er nogle sælgere, så det er nemt at sælge en aktie, så står køberne i kø, og så kan du nemt sælge din position.

Dit hjerte og din flokmentalitet fortæller dig, at du skal gøre det anderledes. Hvis der ikke er nogle købere, vil du gerne gemme dig i mængden, og vente med at købe til de andre gør det. Flokken må gå den rigtige vej tænker du, og så længe flokken er enige, hvorfor så sælge? – Derfor! Jf. punkt 1: ” Faktum er, at den brede befolkning, menigmand, altid tager fejl.” Desuden fortæller historien os at markedet aldrig udelukkende går én vej, men altid op og ned i større eller mindre cyklusser. Der er ingen undtagelser, markedet vil altid vende.

Ligesom du gerne vil vente med at sælge, når der ikke er andre der sælger, og så blot læne dig tilbage i flokken og se aktien skyde i vejret. I en sådan eufori, som der opstår, når der ikke er nogle sælgere, er det kun et spørgsmål om tid, før aktiekursen vender og som oftest med større og kraftigere fart på vejen ned.

Hvad end markedet gør det nemt for dig at gøre, skal du gøre. Du skal ændre dit mindset og din tankegang. Gå imod flokken og din tro, håb og kærlighed til en opadgående aktie og trods din frygt og den almene tankegang, når du har kig på en faldende aktie.

Kort og godt – Sælg når en aktie er på vej op, hvor der er mange købere, og køb når en aktie er på vej ned, altså når der er mange sælgere – det er det nemmeste.

4) Vær tro mod din strategi

Før du begynder at handle aktier, er det vigtigt, at du ligger en helt klar strategi. Her er nogle af de aspekter du først og fremmest skal have afklaret inden du går i gang med at investere i aktier:

• Risikoprofil

• Tidshorisont

• Købsstrategi

• Salgsstrategi

Endnu vigtigere er det, at du er tro mod din strategi. Der er mange fælder at falde i.

Du har måske lavet en salgsstrategi, der siger, at du sælger 50 procent af en aktie position, hvis aktien er steget med 50 procent. Bombarderer en af dine aktier i vejret, kan du nemt få lyst til at beholde den lidt længere for lige at få det sidste med. Eller du tænker din aktie flyver til månen. Eller der må være en kæmpe stor nyhed på vej. Måske har min aktie lavet en aftale med Tesla tænker du…

Glem alle tankerne, forventningerne, forhåbningerne og ikke mindst drømmene. Det er muligt at du har ramt et guldæg, men sandsynligheden for at din aktie ikke kommer til at opleve, det du håber på, er langt større. Dermed også sandsynligheden for at aktien vender om, og du taber dele, eller hele, den gevinst du skulle have taget hjem, hvis du havde fulgt din salgs-strategi. Husk også at du i dette tænkte eksempel fortsat ville have ejet aktien, så du ville fortsat have nydt godt af en yderligere stigning i aktien.

Ligesom du kan blive fanget af en eufori på vej op, kan du også blive ramt af lynet på vej ned.

Du har måske lavet en langsigtet strategi. Du har købt nogle såkaldt sikre aktier, som du har tænkt dig at beholde de næste 10, 20 eller 30 år uanset hvad. Nu render det generelle aktiemarked ind i et kæmpe krak, måske a la krakket 1929 til 1932, hvor aktierne faldt 86 procent.

Du ser dine aktier tabe værdi hver eneste dag. Du er efter få måneder nede med mere end 20 procent, på dine ellers sikre aktier som Novo Nordisk, Maersk og Nordea. Du bliver nu også mødt af lutter negative nyheder, når du tænder for TV2 News. Helt forståeligt kan du nemt blive grebet af den negative stemning og føle dig fristet af at trykke på panikknappen.

Tag en dyb indånding, sluk for dit tv, og lad være at kigge på din aktieportefølje. Du har lagt en langsigtet strategi, så det der sker netop nu, bør ikke påvirke din nattesøvn. Mens panikken rammer dig, rammer den også dine kolleger og dine naboer, og det er en klar indikator på at enden på Bear-markedet er nær.

Så lad være at blive grådig og tro du får 7 rigtige i Lotto, blot fordi du har ramt de første 5 tal. Følg den strategi du har lagt, og lad dig ikke rive med i en eufori eller lad dig skræmme af et krak.

Lad også være med at lytte og handle på dag til dag nyheder. Der er blot tale om støj på linjen. Ja, så er der krig i Mellemøsten, og så er der politisk uro i Italien – de samme nyheder var der for 100 år siden. Slå op i en gammel avis og se historien gentager sig med et tvist. Præcis ligesom aktiemarkederne gentager sig i større og mindre cyklusser, op, såvel som ned.

5) Spred din investering

Risikospredning er et ligeså brugt ord indenfor aktieinvestering, som beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed er det indenfor ejendomskøb. Det er med rette et ord, der skal have stor opmærksomhed. Det er nemlig vigtigt, at du ikke sætter alle pengene på én hest.

Risikospredning indenfor aktieinvestering kan være:

• Geografisk

• Branchemæssigt

• Selskabsmæssigt

Ved investering i guld selskaber er det vigtigt, at du spreder din risiko rent geografisk. Historisk set har der været lande, der har nationaliseret deres miner. Det er således en reel risiko specielt i nogle lande. Ligeledes har krig og politisk uro været elementer, man skal have for øje. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at have spredt sine guld og sølv investeringer til flere forskellige lande.

Har man en lav risikoprofil bør man udelukkende, eller overvejende, kigge på lavrisikolande som USA og Canada. Er man mere risikovillig, kan man sprede sine investeringer ud i mere eksotiske lande.

Tror man på et godt guldmarked, kan man med fordel også sprede sin risiko til sølv investering. Guld og sølv har det nemlig med at følge hinanden. Her skal man dog være opmærksom på, at sølv er noget mere volatilt end guld, så risikoen her er større. Således er gevinsten så også større, når man rammer jackpot.

Selskabsmæssigt bør man sprede sine investeringer ud over flere selskaber. Trods man mener, at man har fundet verdens bedste selskab, skal man aldrig lægge alle æg i samme kurv. Selv kæmpe selskaber som Barrick Gold og Newmont kan gå konkurs. Spred derfor altid din investering ud over flere forskellige selskaber der matcher din risikoprofil.

6) Lyt ikke til Youtubere

Det er en rigtigt dårlig idé at basere dine investeringer på anbefalinger fra Youtubere. Såkaldte investeringsguruer på Youtube er ofte blot ”normale” mennesker som dig – de er bare rigtigt gode foran et kamera og/eller rigtigt gode til at tale aktier op.

De største Youtubere har faktisk power nok til at tale nogle af de mindre aktier op i pris. Således kan de eksempelvis købe en lille explorer aktie, derefter tale den op i en youtube video, og så selv nyde godt af en kursstigning.

Nogle Youtubere bliver betalt for promoveringen direkte af virksomhederne. Ikke alle husker at gøre opmærksom på, at det er betalt indhold. Andre tjener indirekte ved f.eks. antal visninger og reklamer.

Stil dig selv, eller Youtuberne disse spørgsmål:

• Hvad er deres baggrund – hvad kvalificerer dem til at kunne give dig gode råd

• Er der rene fakta og viden bag? – eller er det blot varm luft

Youtubere hopper på den nye trend eller den nye hotte aktie. Den ene måned er det cannabis aktier, der er den hotte aktie trend, dernæst er det cryptovalutaer de fokuserer på, og den næste er de eksperter indenfor investering i guld og sølvaktier. De spotter den nye hotte trend, og bliver pludseligt eksperter i en helt anden investerings niche.

Du kan være ret sikker på, at det allerede er for sent, når du hører det fra dem. Oftest ser man, at de aktier de peger på, allerede har nået toppen, eller gør det timer eller dage efter.

Tilbage til, når folket, retail-investorer, begynder at købe, så er det oftest tid til, at du skal sælge, og ikke forsøge at presse de sidste 5-10 procent ud af citronen på en aktie der er steget 50, 100 eller tusinde procent, før du bliver præsenteret for den af en kåd Youtuber.

7) Glem alt om at ramme toppen

Folk der påstår, at de kan ramme toppen af et bull-marked lyver!

Hvis man vidste, hvornår toppen i et bullmarked er nået, så var det ingen kunst at investere. Der er bare ingen, der kan forudse den præcise top.

Lad os antage at markederne er ”topstyret” og der vitterligt sidder folk på toppen af lagkagen og dikterer, eller har forbindelserne, evnerne og kapitalen til at styre markedet, så vil det være nogle ganske få, den øverste elite, der har den viden. Højest sandsynligt ikke nogen du kender, og hvis du gør, vil de så dele den viden med dig? – næppe. Idet du sidder, og læser De 10 gyldne tips til investering i guld aktier, ligger du næppe heller selv inde med den viden.

Selvfølgelig sker det da, at folk rammer toppen af et bull marked, der er jo nogle der skal ramme den. Men at påstå at man kan fortælle dig, hvilken dag toppen er nået, er en løgn. Så gå langt udenom Youtubere og aktieeksperter der påstår, at de kan forudse toppen af et bullrun. Sådanne udmeldinger bør straks få de røde lamper til at blinke, da det er utroværdigt at påstå.

Hvis du laver din egen research, eller får den rette hjælp til investering, kan du forøge dine chancer for at ramme toppen, eller i det mindste gøre så du rammer tættere på toppen. Det er indenfor mulighedernes grænser – men glem alt om at ramme den absolutte top.

8) Lad være med at lytte blindt til CEO

Det er ganske normalt og naturligt, at direktører har det med at tale deres selskaber op. I interviews, og specielt selskabspræsentationer, bliver der så vidt muligt fokuseret på det positive omkring selskabet. Der bliver gjort det ypperste for at få sit selskab til at fremstå positivt og negligere udfordringer og trusler.

I minebranchen er de rigtigt gode til at smøre tykt på. Enhver CEO har altid den bedste ledelse, den bedste landpakke, det bedste team osv. osv. Hvis man udelukkende lytter til selskabspræsentationer, og ikke-kritiske interviews, så forfalder man til at investere i alle selskaber, da alt er så rosenrødt.

I stedet for at lytte blindt til CEO skal man derfor i stedet lave sin egen research. Man skal gennemgå regnskaberne. Man skal gå tidligere interviews og selskabspræsentationer igennem for at se, om der historisk set har været handling bag ordene. Bliv klogere på valg af guldaktier her.

Så lad være at rive dig med af en fantastisk selskabspræsentation, hvor alt fremstår exceptionelt godt, og du sidder med tanken – ”det her er noget helt unikt” eller ”det her kan ikke gå galt”. En god tommelfingerregel er, at når noget lyder for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. Hold dig derfor altid for øje at forholde dig kritisk til de selskaber du kigger på, se på historikken og lad være at tro at du har skudt papegøjen, trods alt lyder perfekt i dine ører.

9) Lyt til gode råd og implementer dem i din investeringsstrategi

Folk har en tendens til at stille en masse spørgsmål, men når de ikke får, det svar de havde håbet på, har de det med ”glemme” svaret og ikke i stedet bruge svaret til at optimere deres investeringer.

Eksempel:

Spørgsmål: Guld aktierne er jo steget i rigtigt lang tid nu, tror du det bliver ved, eller tror du det er tid til at sælge?

Svar: Ja, guldaktierne, og specielt sølvaktierne, er steget med rigtigt mange procent de seneste par måneder. Jeg er overbevist om, at de stadig kommer til at stige rigtigt meget i de kommende år også. Jeg tror dog, det vil være en god idé at tage noget profit hjem her på den korte bane.

Folk ønsker sjældent at høre et sådant ellers velfunderet og umiddelbart brugbart svar. Når overbevisningen er at aktierne over tid vil fortsætte deres stigninger, har folk en tendens til at vende det døve øre til, når der bliver talt om at sælge. For tænk om jeg misser nogle store stigninger. Det er dog som langt overvejende hovedregel sådan, at aktier ikke bare skyder lodret i vejret. Der vil være perioder, hvor gevinsthjemtagning er på tegnebrættet hos professionelle investorer, og derfor også bør være det hos dig.

Lad være at spørge, hvis du alligevel ikke lytter. Det er ikke altid du vil få et godt og brugbart svar, men du bør altid forholde dig til svaret, og se om det giver mening for dig i det nuværende aktiemarked og med din nuværende investeringsstrategi. Husk at der er en grund til, at du stiller spørgsmålet. Bliver du bekræftet i din egen tese, er det jo bare fint. Hvis ikke, husk da at tænke dig om og ikke ”glemme” svaret, fordi det ikke umiddelbart falder i god jord i dit hoved. Du bør altid søge at optimere dine investeringer, og det gør du ved at lytte til gode råd og implementerer dem i din investeringsstrategi, ikke ved at hjernevaske dig selv til at tro at du altid har ret.

Netop et spørgsmål vedr. køb/salg er et af de oftest stillede spørgsmål indenfor aktiehandel og leder mig til sidste gyldne investeringstip.

10) Undgå rutsjebanen

Aktier er af natur meget bevægelige. Specielt guld og sølv aktier har rigtigt store udsving, og derfor kan det give god mening løbende at tage profit hjem, når muligheden er der.

Du kan have implementeret de første 9 gyldne tips, men det er det tiende tip der gør, at du for alvor kan nyde godt af de første 9. For hvad godt gør det, hvis du ikke profiterer af din nye viden. Hvad godt gør det, hvis du tager turen op, men lader profitten glide hele vejen ned at rutsjebanen igen.

Læs om strategier til hvordan du kan sikre dig løbende profit og undgå rutsjebaneturen, og se flere gyldne tips til investering i guld aktier som medlem af VIP-Klubben: Tjen Guld på Guld-investeringer. Mere info her.

Nu du har læst alle de 10 tips til investering i guld aktier, er det tid til at handle på din nye viden. Det kræver tid og arbejde, og det kræver, at du ændrer dit mindset, for at du kan tænke og handle anderledes end dine investeringskolleger rundt omkring i Danmark.

Har du ikke selv tid, lyst eller troen på, at du kan ændre dit mindset, kan du springe over, hvor gæret er lavest. Ønsker du en hjælpende hånd, eller helt at sætte dine guldinvesteringer på autopilot, så bliv medlem af et fællesskab. Lær mere om hvad du får ud af et medlemskab i VIP-Klubben her. 

Continue reading

Step by step guide til Lodepay

Step by step guide til Lodepay

Step by step guide til Lodepay

Step by step guide til Lodepay

Er du ny bruger af LodePay, eller har du blot brug for en guide til at komme igang med at bruge din konto, så er du havnet det rigtige sted. Nedenfor finder du en step by step guide til LodePay.

Det fremgår, hvordan du nemt og hurtigt opretter en konto, og hvordan du sender, og modtager penge med Lodepay med ganske få klik med musen.

Nederst på siden finder du forklaring på nogle af ord eller begreber du måske for første gang stifter bekendtskab med i denne guide til at bruge LodePay til at sende og modtage penge i din dagligdag.

Kort om Lodepay

LodePay er en digital betalingsløsning.

LodePay kan sammenlignes med MobilePay.

Du kan modtage og sende betalinger nemt og hurtigt via LodePay, ligesom du kan ved mobile pay.

LodePay er bakket op af sølv og guld 1 til 1. 

Når du som privatperson benytter LodePay, betaler og modtager du derfor guld og sølv.

Hvorfor bruge Lodepay fremfor mobilepay?

Du har nok allerede en MobilePay konto, som du bruger til dagligt. Der er dog flere gode grunde til, at du skal vælge LodePay fremfor mobile pay.

 • MobilePay må du ikke bruge ved fjernsalg.

        Således må du eksempelvis ikke sende og modtage mobilepay betalinger når du handler varer til forsendelse på Den Blå              Avis eller Gul & Gratis.

        LodePay må du gerne bruge ved fjernsalg.

 • MobilePay har nogle beløbsgrænser der begrænser dig. Ligeledes kan du ikke bruge MobilePay i udlandet.

        LodePay kan du bruge i hele verden, og derfor skal du aldrig mere spekulere på at hæve og veksle valuta.

 • MobilePay er privat ejet, og er ikke bakket op af nogen egentlig værdi.

        LodePay er bakket op af guld og sølv krone for krone. Ædelmetallerne er opbevaret i sikre pengeskabe verden over.

Et valg af LodePay behøver ikke nødvendigvis være på bekostning af MobilePay og andre betalingsløsninger som ApplePay og GooglePay.

Du kan nærmere betragte LodePay som en tilføjelse til dine nuværende betalingssystemer. Et smart valg til dig der gerne vil kunne benytte din betalingsmetode nemt og hurtigt i hele verden, og hvor dine betalingsmidler er bakket op af en réel værdi.

Kom igang med Lodepay

Har du ikke allerede en konto hos LodePay, så kan du nemt og hurtigt oprette en konto her

Det er helt gratis og tager kun 2 minutter.

step by step guide til at betale med lodepay

Step 1

Hvis du allerede har en konto hos LodePay, så gå til step 2 med det samme.

Har du endnu ikke en konto kan du via dette link oprette en gratis konto med enkelte klik.

Step 2 

Når du har en konto kan du downloade “LodePay” appen som både er tilgængelig til Apple og Android.

Step 3

Åben appen.

Step 4 – sæt penge ind på din konto

Nu er du klar til at sætte penge ind på din nye LodePay-konto, så du derefter kan bruge den til at betale med.

a) Klik på “AGX” øverst i appen

b) Klik på “Syscoin” øverst

c) Klik på “Buy” til højre

d) Klik på “Buy with Silvercard”

e) Udfyld felterne, navn, adresse mv. og nederst hvor mange AGX du gerne vil købe

f) Når du har indtastet alle oplysningerne klikker du på “Continue” og gennemfører betalingen, overførslen, fra din bankkonto til din LodePay konto.

Nu er du klar til at betale med din LodePay konto.

Step 5 – betal med LodePay

a) Gå til startsiden i din app. 

Her vil du nu øverst se din totale balance.

Lige nedenfor ser du din AGX-balance

b) Klik på “AGX”

c) Klik på “Syscoin”

d) Klik på “Send”

e) Indtast den adresse du skal sende penge til og lige nedenunder beløb du skal sende

f) Klik på “Send” og gennemfør transaktionen

Modtag penge fra andre med Lodepay

Ligeså nemt som det er at oprette en konto, sætte penge ind på kontoen og overføre penge til andre med din LodePay konto, er det for dig at modtage penge på din LodePay konto.

Sådan modtager du penge med LodePay:

Du deler ganske enkelt blot din LodePay adresse med den der skal sende penge til dig.

Sådan finder du din adresse:

a) Åben appen

b) Klik på “AGX”

c) Klik på “Syscoin”

d) Klik på “Receive”

Her ser du din adresse som starter med sys efterfulgt af en masse tal og bogstaver. Det er din helt egen unikke adresse, ligesom et bankkontonummer eller et telefonnummer. 

Folk kan enten skanne QR-koden, eller du kan klikke på “Copy” og derpå dele din adresse med den der skal overføre penge til dig.

Hos LodePay bruger du en “adresse” hvor du hos MobilePay bruger et telefonnummer.

Ordforklaringer – QA

Hvad er LodePay?

Lodepay er et verdensomspændende digitalt betalingssystem.

Hvad er AGX?

AGX er digitalt sølv

Hvad er AUX?

AUX er digitalt guld

Hvad er Syscoin?

Syscoin er en global decentraliseret database og en blockchain.

Continue reading

Guld er ikke en investering

Guld er ikke en investering

Vent for evigt på afkast på guld og sølv

Guld er ikke en investering

De fleste tror fejlagtigt at fysisk guld og sølv er en investering – det er det ikke! Man bør derfor ikke købe guldmønter og guldbarrer i håbet om at tjene mange penge på det.

Fysisk guld er en slags forsikringspolice og en måde at sikre sig på mod inflation. Med fysiske ædelmetaller sikrer du dine værdier og din købekraft. Præcis som du beskytter dine værdier med en indboforsikring eller din nye Tesla mod et trafikuheld med en kaskoforsikring. Vil du tjene penge på investering i guld og sølv, så læs videre og find ud af hvordan du finder guld for enden af regnbuen.

I denne artikel får du lidt historie, info og overblik over nogle af mulighederne med de ædle metaller. Du bliver klogere på, om det er fysiske metaller, du er på udkig efter, eller om du leder efter guld som et investeringsobjekt, så du kan tjene penge på Bull-markedet. Dermed bliver du klædt på til at vælge, hvilken vej der er den rigtige for dig.

Først og fremmest er det vigtigt, at du kender guldets historik, og hvilken brug og betydning det har haft gennem tiden. Historien kan nemlig lære os rigtigt meget om fremtiden. Historien er ikke en spåkugle, men nærmere en rettesnor og guldets mange tusinde års historie fornægter sig ikke.

Guld historien kort fortalt

Guld og sølv har i år tusinder været et betalingsmiddel. I starten som klumper og senere hen som mønter, og barrer ved større transaktioner. Guld og sølv har historisk set altid været alment ønsket og tillagt stor værdi.

Folk havde ikke lyst til at slæbe rundt på deres guld, det var for værdifuldt og forbundet med en række risici. De kunne f.eks. tabe deres guld eller blive udsat for tyveri. Guldsmedene tog glædeligt imod folks værdier, og det blev derfor muligt at aflevere sit guld i bankerne for i stedet at få et guld certifikat, eller på engelsk en IOU (I owe you), hvoraf værdien fremgik. Nu kunne folk i stedet bruge deres kvittering til at handle indbyrdes. Hvis man ville have sit guld tilbage, skulle man blot gå i banken med sit certifikat og bytte tilbage.

Bankerne fandt dog hurtigt ud af at folk ikke kom og byttede tilbage, i hvert fald meget få. Derfor begyndte de at udstede flere betalingsmidler, typisk i form af lån, end de havde guld i bankboksen, altså brøkreservebankvæsen, eller bedre kendt på engelsk – fractional reserve banking. Dette begyndte langsomt at forøge ”penge”mængden. Denne form for bankforretning er kendt helt tilbage fra middelalderen.

Konceptet som vi kender det i dag, startede i verdens første centralbank Riksbank i Sverige i det 17. århundrede.

Siden 1971 – ”The Nixon shock” – hvor Præsident Nixon, midlertidigt, lukkede guldvinduet, har guld ikke haft nogen funktion og betydning i dag til dag handel og den generelle økonomi i Vesten. Man gik helt væk fra det, der var tilbage af guldstandarden, og verden har siden været på en ren ”fiat standard”. Dollaren og alle andre valutaer har ikke været bakket op af guld. Vi har udelukkende levet på tillid til de papirlapper med blæk, vi render rundt og betaler med, eller nu mere cifre på en konto. Det har også betydet, at centralbankerne har kunnet printe ligeså megen valuta, som de ønsker. Det værktøj har de i stor stil brugt frem mod i dag, hvor vi nu står midt i konsekvenserne. Der er blevet printet så store mængder valuta, tilføjet så megen fiktiv kapital, at de nu næsten er værdiløse.

Specielt fra 2008 i forbindelse med Finanskrisen og boligboblen blev der for alvor sat gang i seddelpressen for at redde økonomien, eller rettere udskyde de fundamentale problemer. Den vestlige verden har herefter levet over evne på billig kredit, mens de fundamentale problemer ikke blev løst, men kun er blevet værre som årene er gået og valutamængden er øget.

Vi har i mange år, og specielt efter 2008, set skjult inflation i form af mindre i pakkerne, også kaldet shrinkflation. Nu er pakkerne efterhånden blevet så skrabede, og strømmen af valuta der jagter varerne så stor, at inflationen ikke længere kan skjules i priserne.

Seddelpressen eskalerede efter Corona-pandemien, og derfor er hyperinflation nu ikke længere et ord, vi bare kan ligge på hylden sammen med historiebøgerne.

Alene fra slut 2019 til første kvartal 2022 øgede den amerikanske centralbank M2 money supply med hele 43 procent.

Guld i krisetider

I de værste tilfælde af verdens kriser, hvor vi har set, f.eks. hyperinflation, har guld og specielt sølv været brugt i dag til dag transaktioner.

Sølv har altid været mest brugt af de to ædelmetaller. Dette skyldes at sølvet har en lavere værdi end guld, og du derfor bedre kan købe en liter mælk med sølv end med en meget mere værdifuld guldmønt. Sølv har også altid været folkets penge, mens guld har været de velhavendes penge.

Den vel nok mest kendte hyperinflation i relativt nyere tid var Tyskland (Weimar) i start 1920´erne.

Senest har vi set hyperinflation i Europa, i Ungarn, i kølvandet på 2. Verdenskrig.

I slut 70´erne så vi rigtigt høj inflation flere steder, også herhjemme i Danmark og i USA, som af nogle betragtes som hyperinflation.

I 2008 blev befolkningen i Zimbabwe offer for hyperinflation. D. 14.11.2008 nåede inflationen op på svimlende 89,7 trilliarder procent.

Venezuela er seneste eksempel en uregerlig inflation.

Dét, vi oplever i disse år med geopolitisk uro, og økonomisk krise, sker med jævne mellemrum. Til tider værre end andre gange. De fleste siger historien gentager sig. Mere korrekt er det at sige, at historien gentager sig selv, men med et tvist, eller at historien rimer. Der sker nemlig aldrig præcist det samme, men noget derhenad.

To ting er sikre:

 • Vi har set rigtigt mange kriser gennem historien og
 • Vi har ikke set den sidste krise.

De fleste, der overhovedet kender til fænomenet hyperinflation, tænker det hører fortiden til i vores veludviklede europæiske samfund, men det er faktisk en reel trussel i disse år, hvor vi ser stigende og tiltagende inflation verden over.

Specielt siden 2008 har centralbankerne verden over fosset valuta ud i samfundet. I kølvandet på covid-19 har de sat ekstra kul på seddelpressen. Betalingsmidlerne er nu så mange og udbredt i den almene befolkning, at det forårsager meget høj inflation.

Netop nu er den amerikanske dollar, hele verdens reserve valuta, den mest jagede valuta i verden. Dollaren er spredt ud over hele verden, og er mange landes sekundære valuta. Det er specielt i ikke vestlige lande, dollaren er i høj kurs. Det skyldes at deres egen lokale valuta er endnu mindre værd, og taber endnu hurtigere værdi.

Tilliden til dollaren baserer sig dog udelukkende på tro og håb. Sandheden er at alle valutaer gennem historien har fejlet og blevet værdiløse med tiden. Når din hverdag bliver ved at blive dyrere i form af prisstigninger pga. inflationen, bliver du så ved at have tillid til det papir du har i lommerne, eller de cifre du har på din bankkonto?

Giv det også en tanke hvad der sker den dag folk rundt omkring i verden mister tilliden til dollaren. Hvis alle de dollars som USA har eksporteret ud af landet, pludselig kommer hjem igen, så er der garanteret hyperinflation. Når dollaren fejler, så får det kæmpe konsekvenser for hele verdensøkonomien. Dollaren har allerede tabt over 90 procent af sin værdi, og som det ses på priserne i dagligdagen, så er den godt på vej til at blive helt værdiløs.

I krisetider har folk altid søgt mod de ædle metaller som en sikker havn. Derfor er det da også sund fornuft at købe fysisk sølv og guld, da det er en passiv beskyttelse. Det er en hedge mod samfundets og den globale uro, og sikrer din opsparing.

skrøner

Det er ikke guldet der stiger i værdi, men valutaerne der falder i værdi. Ligesom det heller ikke, som mange tror, når inflationen buldrer, er priserne på varerne i supermarkedet der stiger i pris. Det er i virkeligheden din valuta, dine betalingsmidler, der falder i værdi, og dermed mister købekraft.

Ligger inflationen et givent år på 9 procent, så vil dine 100.000 kroner i banken kun være kr. 91.000 værd et år senere.

Efter 3 år i træk med en inflationsrate på 9 procent vil dine 100.000 være helt nede på en værdi på godt 75.000 kroner, altså taber din opsparing 25 procent i værdi på blot 3 år.

Du kan sammenligne din valuta med, holde den op mod, ejendomspriser, prisen på guld, din el-regning etc. På den måde finder du ud af om din lokale valuta er ved at fejle. Det finder du ikke ud af ved at sammenligne med alle andre valutaer rundt omkring i verden.

Bliver din hverdag dyrere i form af stigende priser på mælk, benzin og andre fornødenheder, så er det derfor tegn på en valuta i krise. Du kan ikke købe så meget, som du før kunne for dine hårdt tjente danske kroner, euros eller dollars. Således er guldprisens udvikling et udtryk for valutaernes og inflationens udvikling, ikke et udtryk for at guldet i sig selv bliver mere værd.

Guld, kan i krisetider købe mere ejendom i en direkte transaktion. Guldet holder værdien, mens eksempelvis boligpriserne falder. Vælger du at sælge dit guld for anden valuta, som danske kroner, er du i og for sig lige vidt. Du har flere kroner, men du bliver nu et offer for inflationen.

Måske fandt du denne artikel, fordi du troede at guld er en investering. Som skitseret: Guld er ikke en investering, men ikke desto mindre er de kostbare metaller rare at have, når lokummet brænder. Det er sund fornuft at købe fysisk guld og sølv, da det er en passiv forsikring, så du kan sove trygt om natten.

Guld og sølv er en (for)sikring

I værste tilfælde udbryder der brand i dit hjem, så du mister alt. Det sker ikke så ofte, og chancen for det sker for lige netop dig er forsvindende lille. Alligevel betaler du med glæde din indboforsikring hver måned. Hvorfor? Fordi du ikke vil miste alt, hvis uheldet rammer dig. På samme måde kan du beskytte dig selv med fysisk guld.

Hvis verdensøkonomien bryder ud i rent kaos, så er det også rart at have lidt rigtige penge liggende. For i yderste konsekvens kan du bruge fysisk guld og sølv i din dagligdag igen. Det kommer nok næppe til at ske herhjemme i Danmark i fremtiden, men man skal aldrig sige aldrig.

Man skal ikke købe guld for at blive rig. Det er derimod en god idé at købe guld, hvis man er velhavende for at beskytte og bevare sin rigdom.

Guld har i 2022 gjort sit job, som en stabil valuta der beholder sin købekraft. Alt imens dine danske kroner rækker til at købe mindre og mindre hver dag.

Trods fysisk guld og sølv ikke er en investering, og derfor ikke noget du bliver rig af at eje, giver det rigtigt god mening at købe nogle af de gyldne metaller for at sikre dig selv og din familie. Guld har været den bedste beskyttelse af din privatøkonomi i mange tusinde år.

Skal man endelig kalde guld i fysisk besiddelse en investering, så er det en investering i fremtiden. Er uheldet ude, så er det rart at have guld og sølv på kistebunden.

Guld som investering

Hvis du har en tro på at guldprisen stiger, og du derfor vil investere i guld, så skal du købe aktier i mineselskaber i håbet om at tjene penge på guld-euforien. I krisetider er der rigtigt mange penge at tjene på guldmineinvesteringer. Der er dog langt mellem snapsene, så du skal vide hvad du laver, ellers kan det blive en dyr affære.

Ved investering i guldmine selskaber er guld-spotprisen vigtig. For hvis guldspot stiger, betyder det at produktionsselskaberne tjener flere penge. Der er dog mange andre faktorer der er mindst ligeså væsentlige at kigge på.

Uanset hvad du investerer i, er det en rigtig god ide at investere netop nu, da din opsparing ellers bliver udhulet i banken på grund af inflationen og den lave rente. 

Søger du anbefalinger til at købe de bedste aktier, eller vil du gerne lære at investere selv, kan du kontakte en aktie- eller investeringsrådgiver. Vil du specifikt gerne investere i uran, guld og sølv samt sjældne jordarter, vil du få præcis viden og anbefalinger ved at melde dig ind i VIP-klubben Tjen guld på guld-investeringer. 

Med en rådgiver eller et medlemskab i VIP Klubben: Tjen guld på guld-investeringer lærer du, hvilke aktier du skal investere i og hvornår. Dermed bevarer du kontrollen over dine penge, dine aktier og dit udbytte. Og med tiden kan du blive uafhængig og selv tage det fulde ansvar og kontrollen over dine resultater. 

Continue reading

 • 1
 • 2

Copyright © 2021 Insider Invest · 4420 Regstrup · Danmark