Valg af guldaktier


Hvilke guldaktier skal man købe?

Skudsikre investeringer med store afkast er at foretrække. Derfor er det væsentligt at lave sin research, før man kan foretage det bedste valg af guldaktier, og kaste sig ud i en så risikofyldt investering, som køb af aktier i minesektoren er.

Det er umuligt at finde helt sikre guld aktieinvesteringer, ligesom det er det indenfor alle andre investeringsmuligheder. Der er dog nogle aktietyper der er meget mere sikre og stabile end andre.

Du får et overblik over de forskellige slags guld aktier du kan købe, og anbefaling til hvordan du kan komme i gang med investering i guldmarkedet her på siden.

Indledende overvejelser:

Inden du vælger den aktiekategori du ønsker at investere i, er det væsentligt, at du først og fremmest gør dig nogle overvejelser om din risikoprofil og din tidshorisont. Du kan stille dig selv disse spørgsmål:

 • Kan du sove om natten, hvis du kaster hele din opsparing efter højrisiko aktier, hvor du på en normal dag kan tabe 10 procent eller mere på en dag?

 • Står du og skal bruge dine penge til en ny bil om et halvt år?

Som ved investering i aktier indenfor andre brancher, skal du være klar til at tabe hele din investering. Der er ingen aktier der er 100 procent sikre. Selv large cap aktier som Tesla og Novo Nordisk kan tabe 90 procent i værdi, eller i værste fald gå konkurs, så hele din investerede kapital er væk. Det sker yderst sjældent, men det hænder. Husk tilbage på 9/11 hvor specielt flyselskaber krakkede. Dot com boblen, hvor store IT-selskaber stod for fald, og se hvad der skete for ganske nyligt, med visse aktier, da Rusland gik ind i Ukraine.

”Det eneste der er sikkert i denne verden er, at der ikke er noget der er sikkert.”

Jesper Vistisen

Bevæger du dig ud i at investere i ædelmetaller og ressource aktier, skal du fra start være helt klar over at risikoen her er meget høj sammenlignet med de fleste andre aktieinvesteringsmuligheder. Gevinsten, hvis du rammer de gode guldaktier, er så også ditto større, og kan i nogle tilfælde resultere i en ren guldregn.

Går du efter den helt store gevinst, så skal du også være klar til at smide den skudsikre vest. Gør du det, kan du til gengæld også tjene rigtigt mange penge på guld og sølvaktier.


Explorer guld aktier

Er du villig til at løbe en enorm risiko, så er det guld explorer selskaber, eller guldgravere, du skal kigge efter. De er ikke svære at finde, det er nemlig dem der er flest af. Historisk set har enkelte guldaktier givet enorme afkast, det er dog mere undtagelsen end reglen.

Sandheden om explorer-aktierne er nemlig, at det er meget få, af de flere tusinde selskaber der finder en så stor guld-koncentration, at det kan betale sig at starte minedrift. Dermed ikke sagt at de selskaber, der ikke starter minedrift på et tidspunkt, ikke kan byde på betydelige af kast – for det kan de sagtens.

Man kan i grove træk dele disse explorers op i 3 forskellige kategorier,

Explorers der –

 • Finder nok guld til at gå i produktion
 • Finder nok guld, men ikke starter produktion
 • Ikke finder guld, eller finder for lidt guld

Der er rigtigt lang vej fra at have fundet et stort gulddepot til egentlig produktion. Derfor er det langt fra alle selskaber der, trods de finder det de leder efter, nogensinde kommer i produktion.

Det er meget omkostningsfuldt at starte en mine op, så der skal rejses megen kapital. Har selskabet ikke en god og erfaring ledelse, med de rigtige kontakter, er det op ad bakke at skaffe kapital. Specielt i svære tider, i et bear marked, er det vigtigt at have de gode pengestærke kontakter ved hånden.

Aspekter der især spiller ind på omkostningsbyrden, og på om selskabet i sidste ende får startet en produktion op er:

 • Geografisk placering: Hvilket land, hvor i landet
 • Politisk velvillighed
 • Infrastruktur
 • Kontakter
 • Ledelse
 • Vejrlig

I et buldrende guld bullmarked vil en meget stor procentdel af selskabernes aktier stige i værdi. I et regulært Mania, som vi senest så i slut 70´erne, vil strengt taget alle guld og sølv aktier stige i værdi. Folk vil flokkes mod alt hvad der blot har guld i navnet, hvad enten der bare er tale om en chokoladeguldbar fra Toms eller en guldkaramel. I en ren mania-fase hopper folk på alt, ligesom vi i nyere tid så det omkring it-boblen, hvor folk blindt købte ind i dotcom firmaer. Eller som vi nyligt så det med crypto valutaer og Spacs i 2021.

Der er en kæmpe upside i guld og sølv explorer aktier, og derfor behøver man ikke jagte den allerstørste gevinst for at tjene rigtigt mange penge på sine guldinvesteringer. Man kan sammenligne det lidt med at spille Lotto. Du har meget større chance for at vinde den største præmie i Lotto end du har i Vikinglotto eller Eurojackpot. Ja, gevinsten ved at vinde i Vikinglotto eller Eurojackpot er betydeligt større, men det er også forsvindende usandsynligt at du vinder. Så hvorfor ikke i stedet gå med det sikre og ”nøjes” med en milliongevinst.

Her ophører sammenligningen så også. Selvom der skal held til at ramme det gode explorer firma, så kan man til forskel fra, når man spiller lotto forøge sine chancer for den helt store gevinst med lidt benarbejde.

Man kan med fordel kigge efter selskaber der ligger i de rigtige lande og områder, og hvor man før har set gode resultater. Ligeledes kigge på ledelsen og deres track record. Du skal være forberedt på at bruge mange timer på din research, da der er rigtigt mange selskaber at vælge imellem.

Hvis du vil give dig i kast med investering i explorers, er det væsentligt, at du spreder din investering ud på forskellige selskaber. En sådan strategi vil sprede din risiko og højne chancen for at ramme den gode guld explorer aktie.

Er du knap så risikovillig, så skal du måske i stedet kigge på de råvare og guldselskaber der er lidt længere i processen.


Udviklingsselskaber (development)

Udviklingsselskaber har gjort deres guldfund, og er derfor et stort skridt længere i processen end explorerne. Der er dog stadig en meget stor risiko med disse selskaber, da der fortsat kan gå meget galt inden de er klar til minedrift.

Der skal hentes tilladelser til at bygge en mine. Hvis infrastrukturen ikke er på plads, som den oftest ikke er, så skal der laves ordentlige veje. Der skal være adgang til vand, elektricitet, arbejdskraft mv. Har man ikke den fulde finansiering på plads, skal der også løbende rejses kapital. Der er altså et væld af ting der kan gå galt før man kan producere guldbarrer på samlebånd.

Når du kigger på firmaer i development-fasen er det væsentligt at kigge på:

 • Hvor langt de er i processen
 • Går alt efter planen
 • Er der et fremtidigt kapitalbehov
 • Risici

Udover når selskabet finder deres ressourcer, altså i explorer-fasen, så er det i det sidste år inden produktionsapparatet startes op aktierne typisk stiger mest. Det er endda, i mange tilfælde, ganske betydelige procenter de stiger med i den umiddelbare periode op til produktionen sættes i gang. Derfor er det en rigtigt god idé at lede efter selskaber i denne sidste fase af udviklingen frem mod en driftig mine.

Vil man være lidt mere sikker i sin investering, så skal man sigte et skridt højere i cyklussen.


Produktionsselskaber

Guldproduktionsselskaber er de næst mest sikre selskaber man kan købe aktier i. De har et løbende og ofte fast cashflow. Her er risikoen kraftigt minimeret, da langt hovedparten af risici er væk.

Et af de aspekter man skal være ekstra opmærksom på, ved disse selskaber, er at værdien bliver mindre for hver dag der går. For hver gang de sælger en guldmønt, bliver guldminen mindre værd.

Nogle selskaber leder fortsat efter ædelmetaller på deres ejendom, eller har andre ejendomme og projekter i pipelinen, og kan derfor potentielt opveje denne værdiforringelse. Derfor er det vigtigt at have øje for produktionsselskabernes samlede portefølje, og hvor projekterne er i deres livscyklus, når man leder efter de bedste afkast. Der er ikke meget ved at købe sig ind i det selskab i verden, der, lige nu, producerer flest ounce guld om dagen, hvis der ikke er mere at producere af om to år.

Der er skønt risikoniveauet er kraftigt minimeret i forhold til explorers og udviklingsselskaber fortsat risici ved produktionsselskaber. De risikoer der er ved produktionsselskaber er meget lig de risici der er med samme type selskaber i andre brancher.

Det kan være:

 • En dyr maskine går i stykker
 • En strejke
 • En ulykke
 • Andre uforudsete hændelser

Man skal dog være særligt opmærksom på, at der ved minedrift er en højere risiko, og det ofte har ekstra dyre konsekvenser, hvis noget går galt. Minedrift foregår mange gange langt ude i vildmarken, og derfor er der som regel langt til nærmeste hospital, når uheldet er ude. Ligeledes kan der i de små samfund rundt omkring opstå modvillighed fra lokalbefolkningen, som kan sætte virksomhederne kraftigt tilbage.

Der er fortsat også risikofaktorer som politisk ustabilitet og vejrlig man skal have in mente.

For den konservative og ikke så risikovillige investor, der vil eliminere sin risiko til et absolut minimum, så er der en bestemt type ressource aktier, man skal satse sine penge på.

Royalty og streaming selskaber

Hvis du er til minimal risiko, skal du tage et kig på royalty selskaber. De er de mest sikre og stabile aktier du kan købe i ressourcesektoren. De er ikke så volatile som produktionsselskaber.

Royalty og streaming virksomheder modtager stigende betalinger i takt med at udstederens produktion stiger. Samtidigt slipper du for stort set alle de risici, der er med de andre investeringsmuligheder i guldaktier. Det er nemlig ikke royalty firmaernes hovedpine, hvis en maskine går i stykker, oliepriserne stiger, eller der sker andre, for selskabet, dårlige hændelser.

Som ved produktionsselskaberne skal royaltyselskaber også have øje for nye investeringer, da deres portefølje ellers udtømmes. Det er derfor vigtigt, også her, at kigge på hvilke projekter de har del i, og hvilke nye projekter de kigger på. Derfor kan du altså heller ikke bare blindt købe disse selskaber uden at sætte dig ind i deres pipeline.

Royalty og streaming selskaber har historisk set klaret sig rigtigt godt og stabilt, så med de gode firmaer kan du sove godt om natten. Hvis du er på udkig efter de aktier, og stigninger, du kan tjene millioner på, og kan ændre dit liv, er det dog ikke royalties du skal investere i.

Summa summarum

Uanset hvilken slags selskaber du vælger at kaste dine penge efter, så er vigtigt, du tænker på risikospredning og tidshorisont.

Vigtigst af alt er det, at du føler dig tryg ved din investering. Én ting er, at du har fundet ud af, hvilken type guld aktier man skal købe, hvis man er i dine sko. En helt anden sag er, hvilke specifikke guldaktier du skal købe, indenfor den kategori du har valgt, der passer til din investeringsprofil. Her ligger et stort research arbejde foran dig.

Føler du dig ikke sikker og tilpas ved at investere i nogle af nævnte selskabstyper, så skal du nok ikke begive dig ud i investering på egen hånd. Enten skal du bruge den fornødne tid på at sætte dig ind i de forskellige guldaktier man kan handle på børsen. Vælge at holde dig fra at investere i råvare og ædelmetal markedet, eller få hjælp til en succesfuld investering. For husk på at der er en stor risiko ved investering, og en kæmpe risiko i guld og sølv investeringer.

Få guldkorn fra en ekspert

Er du usikker på, om du selv har den rette viden til at vælge, hvilke guldaktier du skal investere i. Eller har du ikke den fornødne tid til at sætte dig ind i markedet og de mange selskaber. Så kan det være en det være en god idé at få gode råd og tips fra en ekspert.

Ønsker du anbefalinger til at købe de mest profitable aktier, eller vil du gerne lære at investere selv, bør du kontakte en aktie- eller investeringsrådgiver. Vil du specifikt gerne tjene penge på aktier i uran, guld, kobber, sølv samt sjældne jordarter, vil du få målrettet viden og anbefalinger ved at melde dig ind i VIP-klubben Tjen guld på guld-investeringer. 

Med en rådgiver eller et medlemskab i VIP Klubben: Tjen guld på guld-investeringer lærer du, hvilke aktier du skal investere i og hvornår. Dermed bevarer du kontrollen over dine penge, dine aktier og dit udbytte. Og med tiden kan du blive uafhængig og selv tage det fulde ansvar og kontrollen over dine resultater. 


Copyright © 2021 Insider Invest · 4420 Regstrup · Danmark