Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige, men der er ingen garanti for fuldstændighed eller nøjagtighed. Da individuelle investeringsmål varierer, bør indholdet på denne webside ikke opfattes som rådgivning, der opfylder læserens særlige behov. Enhver mening udtrykt heri er erklæringer om vores vurdering fra denne dato og kan ændres uden varsel. Enhver handling, der foretages som følge af læsning af indholdet fra denne hjemmeside er udelukkende læserens ansvar.

JV Invest, insiderinvest.dk, VIP-Klubben og Jesper Vistisen er ikke, og udgiver sig ikke for at være, en professionel investeringsrådgiver og opfordrer kraftigt alle læsere til at rådføre sig med deres egne personlige finansielle rådgivere, advokater og revisorer, før de træffer nogen investeringsbeslutning.

Forfatter og indehaver af udgivelser, artikler, anbefalinger mv. på denne hjemmeside er ikke en registreret investeringsrådgiver. Denne hjemmeside er kun beregnet til informations-, uddannelses- og researchformål. Det er ikke investeringsrådgivning, og det er ikke individualiseret eller personligt tilpasset din specifikke situation. Indholdet skal ikke opfattes som personlig investeringsrådgivning.

Oplysningerne, fakta, tal, data og analyser inkluderet på denne hjemmeside menes at være nøjagtige, pålidelige og troværdige, men intet er blevet verificeret for dets nøjagtighed og sikkerhed. Hjemmesiden tager ikke hensyn til sine brugeres individuelle behov, mål og økonomiske situation. Denne hjemmeside kan indeholde visse fremadrettede udsagn, som er underlagt risici, usikkerheder og faktorer, der kan forårsage, at resultater afviger væsentligt fra dem, der er diskuteret her. Du bør rådføre dig med en kvalificeret finansiel rådgiver, før du træffer økonomiske beslutninger. Du bør rådføre dig med en rådgiver for at finde ud af, hvad der er, og hvad der ikke er, egnet til din egen økonomiske situation.

Investering og spekulation er i sagens natur risikable og bør ikke foretages uden professionel rådgivning. Ved at læse indholdet på denne webside accepterer du fuldstændigt og eksplicit, at JV Invest v. Jesper Vistisen og herunder VIP-Klubben ikke vil blive holdt til ansvar eller er ansvarlig for eventuelle beslutninger, du træffer vedrørende nogen information, der er diskuteret her.

JV Invest, VIP-Klubben, Jesper Vistisen og/eller uafhængige konsulenter kan have en position i nævnte værdipapirer eller andre investeringsformer som er omtalt på denne webside. Jesper Vistisen rådfører sig både med private investorer og forskellige virksomheder.

Ved at bruge denne hjemmeside, anerkender og godkender du denne ansvarsfraskrivelse og accepterer de forpligtelser, du pådrager dig som følge af dine egne beslutninger, mens du bruger denne information og analyse på egen risiko.


Copyright © 2021 Insider Invest · 4420 Regstrup · Danmark