Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld, når guldprisen er lav

Køb guld når guldprisen er lav, hvis du ønsker at eje fysisk guld, eller investere i det ædle metal gennem køb af aktier.

Det kan være en god mulighed for at få guld til en god pris, og giver dig mulighed for at tjene penge, når spotprisen stiger.

Det er dog vigtigt at huske på, at der ikke er nogen garanti for, at guldprisen vil stige, selv om den er lav, når du kigger på guldspot.

Guldprisen er påvirket af en lang række faktorer, og der kan være mange usikkerheder og risici forbundet med at investere i guldprodukter. Derfor bør man altid undersøge markedet grundigt og tænke over sin egen investeringsstrategi, før man køber guldmønter, guldbarrer eller guldaktier.

Det kan også være en god idé at diversificere sin portefølje ved at købe guld sammen med andre aktiver, så man ikke lægger alle sine æg i én kurv. Diversificering kan hjælpe med at minimere risikoen for tab og øge muligheden for at tjene penge på sin beholdning og investering over tid.

Hvornår er guldprisen lav?

Det er let at sige, at man blot skal købe guld, når guldprisen er lav. Det er svært at sige med sikkerhed, hvornår prisen på guld er lav, da den dannes af en lang række faktorer, herunder økonomiske og politiske forhold, råvarepriser og investeringsefterspørgsel.

Guldprisen kan også være volatil, hvilket betyder, at den kan svinge betydeligt over korte tidsperioder. Det er dog sjældent, at prisen på guld har kæmpe udsving fra dag til dag. Det sker for det meste i forbindelse med en krig, som vi senest så det, da krigen mellem Ukraine og Rusland begyndte i starten af 2022.

Der er imidlertid visse aspekter, som man kan holde øje med, der kan give en idé om, hvornår guldprisen kan være lav.

For eksempel kan en stærk økonomi ofte føre til lavere guldpriser, da investorer har mere tillid til de finansielle markeder, og derfor er mindre tilbøjelige til at søge sikkerhed i guld. Tilsvarende kan lave råvarepriser også føre til lavere guldpriser, da guld også anvendes som en råvare i mange industrier.

Det er også vigtigt at understrege, at guldprisen ikke nødvendigvis skal være lav, for at det kan være en god tid at købe guld på. Hvis man tror, at guldspotprisen vil stige i fremtiden, kan det være en god idé at købe guld, selv om prisen ser høj ud, når man kigger på en graf.

Prisen på en aktie i Amazon eller Tesla har også gennem mange år set kraftige stigninger, og dermed har prisen måske umiddelbart set høj ud for det blotte øje. Trods det, har det i mange år været en god idé at købe og eje aktier i disse selskaber.

Det er altid vigtigt at undersøge markedet grundigt og tænke over sin egen investeringsstrategi, inden man køber guld, eller andre aktiver for den sags skyld. Så kan man i hvert fald gøre sit til at ramme en midlertidig lav guldpris, trods grafikken over guldprisens udvikling måske viser, at prisen på guld ikke har været højere de seneste mange år.

Hvad kan påvirke guldprisen?

Der er mange faktorer, der kan påvirke guldprisen, herunder:

  • Økonomiske forhold: Guldprisen kan påvirkes af økonomiske forhold, såsom inflation, renteniveauet og valutakursen. Når økonomien er usikker eller ustabil, kan investorerne søge mod guld som en sikker havn, hvilket kan føre til en stigning i guldprisen.

  • Geopolitiske begivenheder: Guldprisen kan også påvirkes af geopolitiske begivenheder, såsom krige, revolutioner og politiske kriser. Når der er usikkerhed omkring politiske begivenheder, kan investorerne søge mod guld som en sikker havn, hvilket kan føre til en stigning i guldprisen.

  • Centralbankers guldreserver: Guldreserverne hos de centrale banker kan også påvirke guldprisen. Når centralbankerne køber guld, kan det føre til en stigning i guldprisen, mens salg af guldreserver kan føre til en faldende guldpris.

  • Guldproduktion: Guldproduktionen kan også påvirke guldprisen. Hvis der er en stor mængde guld på markedet, kan det føre til en faldende guldpris, mens en lille mængde guld kan føre til en stigning i guldprisen.

  • Investeringsefterspørgsel: Guldprisen kan også påvirkes af investeringsappetitten. Hvis der er stor efterspørgsel efter guld, kan det føre til en stigning i guldprisen, mens faldende efterspørgsel kan føre til en faldende guldpris.

Øgede investeringer i guld har som regel den kraftigste påvirkning på prisen på guld. Dette skyldes blandt andet, at der relativt sjældent er fokus på guld som investeringsobjekt. Derfor skal efterspørgslen på guldet ikke stige ret meget, før det kan have en markant indvirkning på guldprisniveauet.

Guldpriserne kan variere afhængigt af ovenstående og mange andre faktorer. Derfor er det en god ide at undersøge markedet grundigt og forstå de forskellige faktorer, der påvirker guldpriserne til at svinge op og ned, inden du investerer.

Hvor følger man guldprisen?

Guldspotprisen kan følges mange steder. Du kan blandt andet følge guldprisen på:

Finansmedier: Du kan følge guldprisen gennem finansmedier som f.eks. tv, radio, aviser og online nyhedsportaler. Disse medier opdaterer ofte guldpriserne, og giver information om de faktorer, der påvirker priserne.

Finansielle websteder: Du kan også finde guldpriser på finansielle websteder, såsom Google Finans eller Yahoo Finance. Disse steder giver live guldpriser samt historiske prisdata.

Guldhandlere: Du kan også få guldpriser fra guldhandlere, f.eks. guldsmede eller guldforhandlere. De kan fortælle dig, hvad du kan forvente at betale for guldmønter eller guldbarrer på det aktuelle tidspunkt.

Guldfonde: Hvis du investerer i guldrelaterede værdipapirer, såsom guldfonde eller guldcertifikater, kan du følge guldprisen gennem deres netsteder eller årsrapporter.

Det er vigtigt at huske på, at guldpriserne kan variere fra sted til sted afhængigt af lokale markedsforhold og andre faktorer.

Det er også væsentligt at bemærke, at spotprisen på guld ikke er den pris, du som guld køber betaler, når du ønsker at købe det gyldne metal. Du skal typisk punge ud med 7-10 procent mere end spot-prisen for de almene guldmønter og barrer.

Mens du ved køb af sjældnere guldmønter skal betale væsentligt mere. Hvis du ikke er samler, men blot ønsker en økonomisk sikring, så er der ingen grund til at købe sjældne guldmønter. Så handler det om at få så meget guld som muligt for din opsparing.

Hvad er investeringsguld?

Investeringsguld er det guld, du tror, får en højere værdi i fremtiden. Du investerer altså i guld med henblik på at forøge din formue.

Guld bliver til investeringsguld i det øjeblik, du spekulerer i et projekt, der kan øge værdien af ejendommen. 

De to måder, hvorpå du kan købe investeringsguld, er ved at købe samlerobjekter, eller ved at investere i en guldmine.

Ligesom nogle investerer i, eller samler på, eksempelvis malerier og frimærker, er der også nogle, som samler på gamle sjældne guldmønter. Det kan enten blot være for hobbyens skyld, men det kan også være en egentlig investeringsstrategi.

Andre køber aktier i guldrelaterede selskaber i håbet om, at prisen på guldspot stiger, og selskabet performer. Du kan eksempelvis investere i guld, og tjene på at guldprisen stiger, ved at købe aktier i et mineselskab.

Mens folk, der samler, ofte ikke nænner at skille sig af med deres samling, og samlingen derfor som regel ender med at gå i arv.

Så forholder det sig anderledes med investering i guldminer. Her bliver handlet på kryds og tværs med det ene formål for øje, at tjene penge på guld.

Derfor er handel med værdipapirer i guldselskaber vejen frem, hvis man køber sig ind i guldmarkedet med henblik på investering og fortjeneste.

Investeringsguld er altså guld, der købes med det formål, at investere i guld som et værdipapir eller en anden aktivklasse. Dette er en form for værdipapirinvestering, hvor man køber guld, som en måde at diversificere sin portefølje på, beskytte sig mod inflationsrisici og tjene penge på guldaktiemarkedet.

Mange tror, fejlagtigt, at køb af ordinære fysiske guldmønter eller barrer er investeringsguld. Ofte vildledt at guldforhandlere der gerne vil tjene penge på at sælge deres guld.

Du skal ikke købe fysisk guld, når guldprisen er lav i forventning om at tjene penge på det. Læs eventuelt denne artikel for nærmere forklaring: Guld er ikke en investering

Se hvordan du investerer i en lav guldpris i næste afsnit.

Hvordan tjener man penge på guldprisen?

Først og fremmest er det værd at slå fast at guld ér penge. Som J.P. Morgan er citeret for at sige tilbage i 1912:

“Gold is money. Everything else is credit”

Guld er penge og alt andet er kredit. For at tjene penge på penge skal man investere sine penge.

Det er en skrøne, at man tjener penge på guldprisen, hvis spotprisen stiger.

Det at spotprisen på guld stiger, er ikke et udtryk for at guldet bliver mere værd. Det er et udtryk for at din valuta, bliver mindre værd. Der skal mere af din lokale valuta til at købe 1 gram guld. Derfor skal du heller ikke købe fysisk guld for at tjene penge på det. Der er dog to undtagelser hertil.

De 2 måder du kan tjene penge på guldprisen er:

  • Køb og salg af fysisk guld:

Du kan tjene penge ved at købe guldmønter eller guldbarrer, når prisen er lav, og derefter sælge dem igen, når prisen stiger. Dette kræver, at du har en rigtigt god forståelse af guldmarkedet, og ved, hvornår prisen vil stige eller falde.

Guldprisen er ikke særlig volatil, og rykker sig derfor ikke mange procent på den korte bane. Da der ved køb af fysiske guldprodukter er et højt spread, ofte omkring 10 procent, kan dag til dag spekulation ikke betale sig.

Du kan godt købe guldmønter i dag, i troen på at prisen er lav, og du kan sælge igen, når prisen er højere, men så skal du som absolut minimum have en investeringshorisont på flere måneder.

Står du to år senere, og har haft en 10 procent stigning på dit guld, så er du lige vidt, da du har betalt 10 procent over spot ved køb. Samtidigt har din lokale valuta højest sandsynligt tabt købekraft i mellemtiden. Så sælger du din guldbeholdning for at få fiat (betegnelse for papirvaluta), så vil din købekraft ikke være forbedret, måske tværtimod.

Hvis du er samler, kan det give god mening at købe sjældne guldmønter for at skabe en merværdi i din samling. Da du som garvet samler af gamle guldmønter, har forstand på det du laver, vil din samling alt andet lige stige i værdi med tiden.

Således kan du som ekspert i gamle guldmønter, vil du kunne lave nogle gode handler, og du vil set over en lang årrække opnå en merværdi i din samling.

  • Invester i guldfutures og guldrelaterede værdipapirer:

Du kan også tjene penge på guldprisen ved at handle guldfutures. Dette er kontrakter, der forpligter dig til at købe eller sælge en vis mængde guld, til en fast pris, på et fremtidigt tidspunkt. Hvis du tror, at guldprisen vil stige, kan du købe guldfutures, og hvis prisen stiger, vil du tjene penge.

Eller du kan handle andre værdipapirer som guldcertifikater eller indeksfonde. Når prisen på guld stiger, vil værdien af disse værdipapirer også stige, hvilket giver dig mulighed for at tage gevinst hjem.

Der er væsentlige risici forbundet med alle former for investering, herunder specielt investering i guld via futures. Det er derfor en god ide at undersøge markedet grundigt og forstå de faktorer, der påvirker guldpriserne, inden du investerer.

Direkte handel med guld

I meget sjældne tilfælde vil du kunne lave en rigtigt god direkte handel med din fysiske guldbeholdning.

Et eksempel var i Weimar-republikken i Tyskland i 1923. Her oplevede Tyskland hyperinflation, hvilket betød, at værdien af papirpenge faldt drastisk. Dette førte til, at mange mennesker mistede tilliden til papirpenge og i stedet begyndte at købe ejendomme, varer og tjenesteydelser for guld.

En person i Weimar kunne eksempelvis have købt en lejlighed for et værdipapir, der svarede til en vis mængde guld.

I stedet for at betale med papirpenge, kunne personen have betalt med et værdipapir, der blev udstedt af en bank, og som kunne indløses for guld. På denne måde kunne man sikre sig, at værdien af betalingen ikke ville falde på grund af hyperinflationen.

Det er vigtigt at bemærke, at køb af lejligheder for guld under Weimar-republikken var en unormal situation, der opstod på grund af den økonomiske krise, der hærgede i Tyskland på det tidspunkt. I almindelige tider er det sjældent, at man køber lejligheder for guld, da guld ikke længere er et almindeligt betalingsmiddel i dagligdagen.

Her 100 år senere er det dog ikke helt utænkeligt at fysisk guld igen kan danne rammen om en bolighandel.

Maksimalt udbytte af lav guldpris

Tanken om at købe guld, når prisen er lav, er en investortanke.

Guldprisen er stabil. Det er de forskellige valutaer der flukturerer og taber værdi over tid. 

Køb af fysisk guld er et valg af guld fremfor papirvaluta, som danske kroner og dollars.

I disse år kollapser alverdens valutaer, og derfor vælger flere og flere at købe guld for at beskytte deres formue og købekraft.

Køb af aktier i guldmineselskaber er en investering i guld. Her er det relevant at kigge på prisen på guld, og vurdere om guldprisen er lav, og derfor er et godt tidspunkt at kigge på selskaber i guldnichen.

Måden at anskue guld på er altså forskellig fra en guldinvestor, en guldentusiast og en almen borger, der blot ønsker at forvalte sin formue med omhu ved at have penge på kistebunden.

Ønsker du maksimalt udbytte af at guldprisen stiger, så skal du altså ikke købe fysisk guld eller guld indeks fonde, men i stedet købe guld aktier. Her er en guide til, hvilke guldaktier man skal købe: Valg af guldaktier.

Vil du, at hoppe over hvor gæret er lavest, og sætte dine guld-investeringer på autopilot, kan du overveje et medlemskab af VIP-Klubben: Tjen Guld på Guld-investeringer. Læs mere hvordan du som medlem kan tjene penge på guld her.  


Copyright © 2021 Insider Invest · 4420 Regstrup · Danmark